Werelderfgoedcentrum komt dichterbij in Frederiksoord

Frederiksoord - De realisatie van een Werelderfgoedcentrum in Frederiksoord lijkt weer een stap dichterbij.

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe wil hiervoor een lening van 950.000 euro en een voorgenomen subsidie van 300.000 euro beschikbaar stellen. De Maatschappij voor Weldadigheid kan daarmee een bezoekers- en kenniscentrum in de vrije Kolonie van Weldadigheid in Frederiksoord ontwikkelen.

De provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid zijn bezig een plan te maken voor de gebiedsontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid rond Frederiksoord.

Onderdeel van die plannen is een nieuw bezoekers- en kenniscentrum. Onlangs werd al bekend dat het Inforium en de voormalige tuinbouwschool zijn aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid. Volgens gedeputeerde Ard van der Tuuk is de realisatie van het nieuwe Werelderfgoedcentrum dat gevestigd moet worden in het Inforium, een geweldige kans om Drenthe op de kaart te zetten. ‘En om de mensen te laten zien wat wij hebben. Wij hopen hiermee een toeristische- en economische impuls te geven aan het gebied.’

Begin van dit jaar zijn Grontmij/Frisoplan en de Maatschappij met elkaar om tafel gaan zitten. Aanleiding was de aanstaande Werelderfgoedstatus (2018) van de Koloniën van Weldadigheid. Om het verhaal van de Koloniën ook later goed te kunnen uitdragen, is volgens de Maatschappij een Werelderfgoedcentrum onontbeerlijk. Het bestaande museum de Koloniehof is te klein gebleken, daarom is gezocht naar een vervangende locatie in het hart van Frederiksoord.

Het tot dusver leegstaande Inforium, ligt in het beschermde dorpsgezicht en blijkt uiterst geschikt als bezoekers- en kenniscentrum. Deze zomer lukte het overeenstemming te bereiken over de verwerving van dit Inforium.

Gehele verhaal

De ontwikkeling van het centrum is een gezamenlijk project van de Maatschappij, de organisaties in Veenhuizen, de provincie en de gemeente Westerveld. In het centrum in Frederiksoord ligt het accent op de vrije koloniën, in het Gevangenismuseum in Veenhuizen wordt meer aandacht besteed aan de geschiedenis van de onvrije koloniën. Na de overdracht worden de gebouwen gerenoveerd om het geschikt te maken voor een modern informatiecentrum. In het Werelderfgoedcentrum wordt het gehele verhaal van de erfenis van Johannes van den Bosch verteld. De Drentse koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen en de Overijsselse kolonie Willemsoord krijgen daar een centrale plaats.

Het is het streven dat het centrum in 2018 geopend wordt, het jaar dat de Maatschappij 200 jaar bestaat en het jaar dat de UNESCO-status mogelijk verkregen wordt.