Raad zet druk achter school Giethoorn

Giethoorn - De schoolaffaire in Giethoorn blijft de gemoederen bezighouden. De raadsfracties van de PvdA, ChristenUnie en VVD gaan tijdens de raadsvergadering van 8 december een interpellatiedebat aanvragen.

Reden voor het debat is de wijze waarop het college van de gemeente Steenwijkerland een raadsbreed aangenomen motie, om met een gedegen plan voor één gezamenlijke locatie aan de Beulakerweg, niet wil uitvoeren. Een interpellatiedebat wordt niet vaak aangevraagd en wordt gezien als een democratisch middel om meer informatie boven tafel te krijgen. 'We willen tijdens de raadsvergadering rechtstreeks in gesprek met het college', vertelt Frits Hoekstra. Met de aanvraag worden de duimschroeven van het college, dat al een tijdje onder vuur ligt vanwege de schoolaffaire in Giethoorn, verder aangedraaid.

De drie raadsfracties zijn niet te spreken over het feit dat ze in de media moeten lezen dat het college de motie niet wil uitvoeren. Bovendien zijn de PvdA, ChristenUnie en VVD verbaasd dat het college vasthoudt aan argumenten die stonden in een oude brief van de provincie Overijssel aan ’t Gieters Belang.

Verontwaardigd

‘Duidelijk is dat er onvoldoende moeite is gedaan door de wethouders die dit dossier beheren om serieus te onderzoeken of het voorstel uit Giethoorn voor een schoollocatie aan de Beulakerweg haalbaar is of niet’, reageert fractievoorzitter Wim Stapel van de VVD. Namens de PvdA vult Frits Hoekstra aan: ‘En daarmee is geen enkel recht gedaan aan wat er met veel moeite en inzet is bereikt door inzet van de ouders, MR-en, teams, Stichting Op Kop en inwoners in Giethoorn. Met als gezamenlijk doel om een gezonde school voor basisonderwijs in Giethoorn op een acceptabele en goede plek voor alle kinderen van Giethoorn mogelijk te maken’.

Ook CU-fractievoorzitter Marcel Scheringa doet een duit in het zakje: ‘Onze fracties zijn verontwaardigd over de wijze waarop de raadsmotie door de betreffende wethouders is behandeld en willen daarover in debat met de wethouders’. Eerder al spraken het Oudercomité Giethoorn, ’t Gieters Belang, de PvdA en het CDA hun onvrede uit over de gang van zaken rondom de schoolkwestie.

Verantwoordelijk wethouder Wim Brus wil niet reageren op vragen van deze krant.

Lees voor meer achtergronden: Schoolkwestie Giethoorn: hoe het ook alweer zit.

Lees meer over de schoolaffaire Giethoorn in ons dossier: Scholenkwestie Giethoorn.