Glasvezel ja, maar wie betaalt?

Belt-Schutsloot - 'Als we met kerst een film willen bekijken, mogen we nu wel vast beginnen met downloaden.' Aart Holtman, directeur van OBS De Buuzekaemp in Belt-Schutsloot, kan er kort over zijn.

`Dit dorp heeft een allerbelabberdste internetverbinding. Het Sinterklaasjournaal terugkijken is bijna niet te doen.'

Vanuit Zwartsluis loopt een dun koperdraadje door de Arembergergracht, waar heel Belt-Schutsloot zijn data vandaan moet halen. En dat is geen doen meer anno 2015. Maar Belt-Schutsloot is niet de enige plek in de gemeente Steenwijkerland waar bewoners en ondernemers te maken hebben met geen of slecht functionerend internet. `Ook in bijvoorbeeld het dorpshuis in Kalenberg kun je niet fatsoenlijk telefoneren', heeft wethouder Wim Brus zelf gemerkt. `Je moet naar buiten, op zoek naar een plek waar af en toe een signaal is.'

Wie is verantwoordelijk

Alle partijen (bewoners, ondernemers, gemeente en provincie Overijssel) zijn het er dan ook roerend over eens: het buitengebied heeft snel internet nodig. De hamvraag is: wie gaat het betalen? En wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanleg? De overheid? De bevolking? Commerciële bedrijven? De provincie heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om de aanleg van breedband internet in het buitengebied te stimuleren. De gemeente kan initiatiefnemers ondersteunen en begeleiden met kennis, locaties beschikbaar stellen voor informatiebijeenkomsten en kosten zoveel mogelijk beperken voor zover het op het bordje van de gemeente ligt, (bv. leges voor de graafkosten).

'Bij veel mensen leeft het beeld dat de gemeente voorziet in aanleg van breedband', merkt Brus in de praktijk. 'Voor andere nutsvoorzieningen of riolering geldt dat wel, maar de aanleg van breedband is een activiteit van marktpartijen.'

Veel kilometers en weinig mensen

`Maar wat nu heel belangrijk is, is dat er een duidelijke vraag komt naar snel internet vanuit de bevolking in het landelijk gebied', zegt gemeentelijk projectleider breedbeeld Henk Kloosterman. `Commerciële partijen gaan pas interesse tonen en investeren als er een concrete marktvraag is. Het gaat hier om een nieuw samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners'.
De situatie in Steenwijkerland is niet eenvoudig: er is sprake van veel kilometers en weinig mensen. Dat betekent veel graven (ook nog eens in ongunstige veengrond) om relatief weinig mensen om aan te sluiten. Brus: `Dat maakt het in verhouding duur, waardoor marktpartijen het niet oppakken. Het kost veel en brengt weinig op.'

Mensen in dorpen die nu al een redelijk snelle verbinding hebben zijn niet geneigd aan te willen haken, omdat ze in eerste instantie meer moeten betalen. `Begrijpelijk, maar ook jammer', vindt Kloosterman. `Want als je eenmaal glasvezel hebt, zit je goed voor de komende decennia.'

Meer dan 70 procent respons

Na een drietal informatiebijeenkomsten zijn er wel degelijk plaatsen waar de bewoners razend enthousiast zijn. Bijvoorbeeld het gebied Herenbrug richting Giethoorn, Dwarsgracht, Scheerwolde en langs het Steenwijkerdiep weer terug naar de Herenbrug. `Ruim 90 procent daar wil het liefst morgen al beginnen met de aanleg van glasvezel', zegt Brus. `Maar dat kan niet, want er zijn in totaal elf deelgebieden waar we rekening mee willen houden. En van sommige gebieden horen we weinig of niets. Dat is jammer, want er moet meer dan 70 procent positieve respons zijn voordat er begonnen kan worden met graven. En daarmee bedoelen we dat ze ook echt mee willen betalen in de kosten.'

Frustrerend

Tijdens de informatiebijeenkomsten hikten veel mensen tegen de kosten aan, omdat de gemeente bewust niet een te rooskleurig beeld wilde schetsen. `Er zijn immers ook onrendabele adressen, die we niet buiten beschouwing kunnen laten', zegt Brus. `Dat is niet realistisch'. Aan de andere kant zijn er ook mogelijkheden denkbaar van een combinatie van glasvezel met voor bepaalde adressen een breedbandoplossing op maat. Hij heeft voor ogen dat eind 2016, begin 2017 in delen van het gebied kan worden begonnen met graven. `Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker we staan en hoe groter het draagvlak.'

De leerkrachten en kinderen van de school in Belt-Schutsloot kunnen niet wachten: `Wij schreeuwen om glasvezel', zegt Joke Heerschop, juf van groep 5-8. `Ik werk hier nu 3,5 jaar, en in die tijd is er nog niets verbeterd. Dat is best frustrerend, en voor de kinderen echt heel vervelend.'