Verdeeldheid binnen IGSD schokt raad

Steenwijk - Verschillende raadsleden zeiden dinsdagavond tijdens de raadsvergadering geschrokken te zijn over de verdeeldheid binnen de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld (IGSD).

‘Als er geen ruimte binnen de organisatie is voor tegenspraak is dat zorgwekkend’, zei Luc Greven (PvdA).

Ook sprak Greven zijn bezorgdheid uit over een bezoek van de raadsleden afgelopen week aan de Business Club, waar volgens hem de Business Club met ‘ontluisterende voorbeelden’ kwam over het slecht functioneren van de IGSD. ‘De mensen zijn er wel, maar zitten diep weggeborgen in de laden van IGSD’.

Frustraties

Ook Vrouw Weemstra (CDA) vond het onthutsend te horen  hoeveel frustraties er bij organisaties als de Business Club en de Kringloopwinkel zijn, beiden belangrijke partners als het gaat om het bieden van werkervaringsplaatsen aan bijstandsgerechtigden.’

Janneke Knol, betaald medewerkster van de Kringloopwinkel, deed de raad een schrijnend verhaal over de lange en moeilijke weg die zij moest afleggen voordat ze haar leven weer op orde had en nu heel blij is met haar betaalde baan. ‘Ik was gestopt als zelfstandig ondernemer, met schulden, en hoewel ik het moeilijk vond om bijstand aan te vragen, heb ik dat wel gedaan. De IGSD heeft het mij heel lastig gemaakt,  tot en met de sociale recherche die voor mijn huis postte en zelfs een inval heeft gedaan.  Ik voelde me als een crimineel behandeld. Vroeger keek ik heel anders tegen de sociale dienst aan. Ik rekende op hulp, met de bedoeling zo gauw mogelijk weer op eigen benen te staan, maar wat ik nu heb weten te bereiken is niet dankzij de IGSD maar is mijn eigen verdienste.’

Vertrouwelijk rapport

Bertine Kuperus (VVD) pleitte voor een opschoonactie, op zicht te krijgen op de structuur binnen de IGSD. ‘Want dat is niet op orde’. Dat erkende ook Bert Dedden (BGL), die sprak van een ‘giga probleem’: ‘Het loopt daar al lange tijd voor geen meter. Er ligt een vertrouwelijk rapport van Veen, dat snoeihard en duidelijk is’. Toch zag hij het plan van aanpak nog wel zitten: ‘Als dit plan echt gedragen wordt door de mensen die er werken, kan het slagen. Want je moet je werk met plezier doen en vertrouwen hebben in de aansturing van het bedrijf.’

Marcel Scheringa (CU) vond de suggestie van de Kringloopwinkel zinvol, om een deel van de werkzaamheden van IGSD over te nemen. Het MT kreeg van hem kritiek: ‘Het MT valt ook wat te verwijten, kijk ook eens kritisch naar jezelf in plaats van allerlei oorzaken buiten je zelf om aan te wijzen. We hebben hier te maken met een lamgeslagen organisatie, die behoefte heeft aan rust’.

Jan-Willem van Dalen (D66) verbaasde zich er over hoe het zover heeft kunnen komen. Hij stelde voor de rekenkamer hier onafhankelijk onderzoek naar te laten doen. D66 kwam met een drietal moties, ondersteund door de CPB, Een daarvan ging over het uitvoeren van een onafhankelijk second opinion op de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van het IGSD-plan van aanpak. Deze second opinion zou vervolgens in de raad kunnen worden besproken, zodat zo nodig het plan kan worden aangepast.

‘Als u twijfels bij het plan heeft, met u het niet eerst goedkeuren en dan nog met een second opinion komen’, vond Luc Greven.

Jacqueline Willemsen (CPB) noemde het nut van een assessment voor de MT-leden. ‘We kregen het verwijt ons hiermee met de bedrijfsvoering te bemoeien, maar het is juist bedoeld als een positief ijkpunt. Werkt iedereen nog in de juiste functie? Dat zijn belangrijke vragen.’

Er werd dinsdagavond geen besluit genomen, omdat om elf uur de vergadering werd afgesloten, nog voordat de wethouder aan het beantwoorden van de vele vragen was toegekomen. Het bespreken van dit onderwerp wordt daarom vanavond (woensdagavond) vanaf half acht voortgezet.