Meerderheid raad gaat voor plan van aanpak IGSD na urenlang vergaderen

Steenwijk – De meerderheid van de gemeenteraad geeft groen licht voor het gewijzigde voorstel voor het plan van aanpak van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld/NoordWestGroep.

Het originele voorstel wordt aangepast d.m.v. een amendement van de Christen Unie en CDA plus een aanvulling van D66. 
CPB, BGL, D66 en CDA (19 in totaal) gingen akkoord, zeven raadsleden stemden tegen (drie VVD, vier PvdA).
Het plan van aanpak voorziet in een behoorlijke vermindering van het klantenbestand. Zo is het onder andere de bedoeling de zogeheten categorie 4 op te schonen van de 500 die er nu in zitten tot 50. Om die 450 mensen te helpen  bij het vinden van werk, wordt er geld uitgetrokken voor 17,5 fte's. Dit zou nodig zijn omdat er een inhaalslag gemaakt moet worden. Door een enorme achterstand en werkdruk bij de sociale dienst zijn veel mensen onnodig lang niet bemiddeld naar werk, lichtte wethouder Erik Dahmen op 12 november bij de introductie van het plan toe.
Daarnaast wordt voor Steenwijkerland nog een extra doelstelling opgenomen, namelijk het uitplaatsen van 100 medewerkers vanuit beschut werken naar een reguliere werkgever.

Niet vooraf ophogen

Voor de uitvoering van het plan van aanpak stemde de meerderheid in met het beschikbaar stellen van € 801.089,- voor 2016, voor de benodigde investeringen. Ook wilde het college het budget voor de uitkeringen verhogen met 82 personen, hiermee komt het gemiddelde aantal uitkeringen in 2016 op 855. Door dit laatste is een streep gezet, naar aanleiding van een amendement van ChristenUnie en CDA dat door een meerderheid (19 stemmen voor) werd gesteund.
'We willen niet vooraf al ophogen, want dan lijkt het alsof we er geen vertrouwen in hebben dat de IGSD haar ambities ten uitvoer gaat brengen’, lichtte Marcel Scheringa (CU) toe.

Aan dit raadsbesluit ging twee avonden langdurig vergaderen vooraf. Verschillende moties en amendementen passeerden de revue. Daarnaast deelden partners van de IGSD dinsdagavond hun - niet al te positieve - ervaringen met IGSD.
De VVD kwam met een alternatief plan van aanpak, getiteld ‘De basis op orde’. Bertine Kuperus pleitte in een amendement met de PvdA voor het eerst orde op zaken stellen de organisatie weer orde brengen en daarna pas met een plan van aanpak te komen. De meerderheid gaf echter aan voldoende vertrouwen te hebben in het plan van de IGSD/NWG.

Toezeggingen

Plaatsvervangend portefeuillehouder Dieke Frantzen (verantwoordelijk wethouder Erik Dahmen was afwezig) deed de raad de nodige toezeggingen, die de raadsleden over de streep trokken. Zo beloofde zij maandelijkse rapportages over de IGSD aan de raad, een nulmeting in januari en een ijkmoment later in het jaar. D66 wilde dat ijkmoment liefst al in juni, maar dat is volgens Frantzen te vroeg, omdat dat nog te weinig cijfers beschikbaar zijn. Frantzen: ‘Ook zeggen wij toe vol in te zetten op de samenwerking met partners, waaronder Kringloopwinkel en Business Club. Belangrijk is een toekomstvisie met meerdere varianten voor de langere termijn. Waar gaan we heen met de IGSD/NWG? Kunnen we bepaalde taken door andere partijen laten uitvoeren?'
‘Het was echt een dilemma voor ons’, lichtte Bertine Kuperus haar ‘nee’ tegen het plan van aanpak toe. ‘Maar we hebben er geen vertrouwen in...  Er komt heel veel personeel bij. Nu zijn er al 58 personeelsleden voor 1500 cliënten, straks worden dat er 70 op 1200. Veel te veel! Het amendement van CU/CDA is vooral een financieel verhaal en het ging ons om het slecht onderbouwde verbeterplan wat te ambitieus en onrealistisch is.'

'Niet eerst investeren in veel nieuwe mensen, maar eerst een opschoonactie, dat is de goede volgorde’, zei ook Trijn Jongman (PvdA). ‘We zijn allemaal bereid om te investeren, maar gaat om de juiste volgorde. Daar kan het plan van aanpak alleen maar beter van worden. Nu is dat te hoog gegrepen.'

BGL: 'Ook tevreden met de helft'

Naar aanleiding van alle opmerkingen uit de vergadering van dinsdagavond kwam zij nog met een nieuwe versie van haar verbeterplan, een 'compromis amendement' waarbij ze suggesties van alle raadsleden had meegenomen. Het lukte haar echter niet haar collega-raadsleden mee te krijgen. CU en BGL noemden het nieuwe plan van VVD/PvdA juist verwarrend.
Van Bert Dedden (BGL) mag zo snel mogelijk worden begonnen met de uitvoering van het plan van aanpak. ‘Als de helft van het genoemde aantal in het plan gehaald wordt qua uitstroom ben ik al tevreden. ‘ Dit leidde tot verbazing bij collega raadsleden, waaronder D66 en VVD.