Jaaroverzicht: de maand december

Steenwijkerland - Een deel van de stadswal bij de Onnapoort, tegenover De Buze, is verzakt.

Wat in de roemruchte jaren van Steenwijk (diverse belegeringen) nooit is gebeurd, kregen een paar regenbuien voor elkaar: het slechten van de wal.

Fusieschool

Het college van Steenwijkerland zet voor de fusieschool in Giethoorn in op de locatie nabij Beulakerweg 127. Daarmee geeft het gemeentebestuur gehoor aan de langgekoesterde wens van Giethoorn voor één school in het midden. Groot feest bij o.a. het Oudercomité Giethoorn en het Gieters Belang.

Antikraak in Hotel De Eese

Leegstandsbeheerder Interveste gaat gedurende enkele maanden het failliete Hampshire hotel De Eese beheren, om kraak tegen te gaan. Mensen die overwegen om tijdelijk in het voormalige hotel te gaan wonen, krijgen een rondleiding.

Bruna

Roelof en Bertien Westerveen sluiten hun Bruna winkel, na een conflict met Bruna. Roelof Westerveen was ruim 35 jaar als ondernemer in Steenwijk gevestigd.

Extra controle oudejaarshuisjes

De gemeente scherpt de regels aan voor de oudejaarshuisjes. Zo wordt er extra gecontroleerd op het alcoholgebruik. Volgens de jongeren zelf valt het allemaal wel mee met het alcoholgebruik, en hebben de oudejaarshuisjes vooral een sociaal-maatschappelijke functie.

Geen jacht op ganzen

De provincie moet de jacht op vraatzuchtige ganzen in Overijssel stopzetten en eerst kritisch beoordelen voor welke Natura 2000 gebieden een natuurvergunning voor de jacht in vereist. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State.

De Meenthe

Het bestuur van Rabo Theater De Meenthe luidt de noodklok en verwijt de gemeente geen visie op cultuurbeleid te hebben. Er ligt een raadsvoorstel voor verkoop van het gebouw aan de gemeente. Het gebouw drukt nu te zwaar op de exploitatie van De Meenthe. Het scenario dat B &W voor ogen hebben, heeft volgens het bestuur te eenzijdig oog voor het financiële plaatje.

Geen carbidschieten in Onna

De Vriendenkring Onna stopt met het carbidschieten op oudjaarsdag. Aan een jarenlange traditie komt een einde. Het ontbreekt de vrijwilligers aan tijd.

Commotie over sociale dienst

Veel commotie over het plan van aanpak van IGSD/NoordWestGroep. Een meerderheid van de raad gaat akkoord met de uitvoering en de benodigde financiën voor dit plan. Maar er is kritiek van partners van de sociale dienst, waaronder de Kringloopwinkel, die aan de bel trekt over organisatorische zaken die niet op orde zijn bij de sociale dienst.

Burgemeester op vingers getikt

Burgemeester Marja van der Tas wordt door de Raad van State op de vingers getikt. Zij heeft niet streng genoeg gecontroleerd bij de coffeeshop en ze moet voortaan duidelijker zijn over de afhandeling van klachten.

Villa Rams Woerthe is verkocht

Villa Rams Woerthe is verkocht aan Vereniging Hendrik de Keyser voor het bedrag van € 360.000,- inclusief de dienstwoning. Het bestuur van Stichting Hildo Krop vreest in de nieuwe situatie over minder ruimte te beschikken.

Kerk is verkocht

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Steenwijk heeft besloten om de gereformeerde kerk en gebouw De Schutse aan de Onnastraat te verkopen. Er worden hier zorgappartementen gebouwd.

Geen uitbreiding Winters

Winters Watersport mag de botenloods aan de Veneweg niet uitbreiden. De politiek is van mening dat uitbreiding ruimtelijk niet op deze locatie past en er geen draagvlak in de omgeving is.