Crowdfunding Koloniewoning in landelijke top twintig

Frederiksoord - Binnen een maand werd meer dan een ton opgehaald voor de bouw van een Koloniewoning van de Toekomst in Frederiksoord.

De campagne werd gestart op 1 december en stopt begint maart. De tussenstand is goed voor een elfde plaats op de landelijke lijst, waar zo’n achthonderd projecten op staan.

Tweeënzestig woningen

De woning gaat ingezet worden voor proefwonen in een comfortabele, energieneutrale Koloniewoning van de Toekomst op een unieke historische plek. De bouw van de Koloniewoning van de Toekomst kost 270.000 euro. Dat bedrag is inclusief de complete afbouw en inrichting, de bouw van een schuurtje en de terreininrichting. Zelf brengt de Stichting Maatschappij van Weldadigheid 70.000 euro in, tweehonderdduizend euro moet worden opgehaald via crowdfunding. Tweeënzestig woningen worden uiteindelijk teruggebouwd op plaatsen waar hun voorgangers verloren gingen.

Het bouwplan sluit aan bij de gebiedsontwikkelingsplannen van de Maatschappij van Weldadigheid op weg naar de UNESCO Werelderfgoedstatus. De woningen worden gebouwd op plekken waar hun voorgangers in de loop van 200 jaar verloren gingen. Het plan draagt daarmee bij aan het herstel van de kenmerkende koloniale landschapsstructuur. Deze kenmerkt zich door rechte paden, lanen en afwateringskanaaltjes met daarlangs honderden koloniewoningen op vaste afstand van elkaar met elk een perceel landbouwgrond.

Investeren

Nog een kleine twee maanden staat de Koloniewoning van de Toekomst in de etalage bij www.crowdaboutnow.nl/koloniewoning. Investeren kan direct via deze website. Het geld komt op een derdenrekening en wordt pas bij het bereiken van het doelbedrag overgedragen aan de Maatschappij om de bouw te realiseren, anders gaat het geld terug naar de investeerders. De woning wordt 5 jaar verhuurd en daarna verkocht. Na die periode krijgen de investeerders hun inleg terug + 15% totale rente over deze periode.