Wethouder Brus: ‘Nadenken over overkapping Markt’

Steenwijk – Een prima stuk, maar we missen het eigen ‘Steenwijk-gevoel’.

'Inwoners van Steenwijk zouden iedereen in een paar zinnen moeten kunnen uitleggen wat dat gevoel van Steenwijk nou precies is.’ Niels van Felius (D66) verwoordde het zo, dinsdagavond tijdens de politieke markt.

Op zoek naar het ‘Steenwijk-gevoel’

Op de agenda stond de integrale stadsvisie voor de binnenstad, opgesteld door ondernemers, gemeente en bewoners. Om een aantrekkelijke vernieuwde binnenstad te krijgen, moet het centrum anders worden ingericht, met als kernwoorden duurzaamheid en (vestingstad)beleving.
Hoewel er lof was voor het rapport, vroegen verschillende partijen (D66,  PvdA, BGL, CU) zich toch af wat die visie op de binnenstad van Steenwijk nu precies is.  ‘De binnenstad van Steenwijk moet onderscheidend zijn van andere binnensteden’, aldus Sietze van Hemmen (CU). ‘Steenwijk is onvoldoende herkenbaar als vestingstad. Daar is meer voor nodig dan het plaatsen van een kanon. Een vestingstad bestaat uit wallen, poorten, grachten en kanonnen, in combinatie met levende monumenten, bruisende horeca en een levendig winkelbeeld.’  ‘We moeten een ‘totem’ maken van het vestingstad-concept’, vond ook Frits Hoekstra (PvdA).

‘Hypermarkt heeft verlammende werking’

‘De tijd is nog nooit zo veranderlijk geweest als nu’, zei Jan Vredenburg (CDA). ‘Leegstand zal nog steeds toe gaan nemen, met het verdwijnen van vele winkelketens en de groeiende opkomst van internet, kan achterover leunen niet aan de orde zijn. De winkelellende en leegstand zijn nog nooit zo groot geweest. Versterking en vernieuwing van het stadscentrum zijn noodzakelijk.’
De gedachte dat de mogelijke hypermarkt meer werkgelegenheid gaat creëren ziet Vredenburg niet zitten: ‘De consument kan zijn euro slechts één keer uitgeven. Dit creëert  nog meer concurrentie, en zal leiden tot een langzame dood van nog meer winkels in het centrum. Het wel of niet doorgaan van de Hypermarkt heeft een verlammende werking op ondernemers in de binnenstad, met als resultaat dat er op dit moment weinig gebeurt terwijl men dit wel wil.’
Volgens Wim Stapel (VVD) zorgt een hypermarkt zelfs voor een snelle dood van ondernemers in het centrum. André Bus (BGL) vroeg zich af op de opstellers van het plan de hypermarkt als een kans of een bedreiging zien voor het centrum. Hierover wordt niet gerept in de visie. ‘Wat is de impact van de hypermarkt op de binnenstad? Leidt die inderdaad tot versnelde leegstand in de binnenstad?’

Overkapping Markt

Bus pleitte voor een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren en ondernemers. Veel panden waarin winkels gevestigd zijn, zijn geen eigendom van de winkeliers. ‘Als er sprake is van te hoge huren en achterstallig onderhoud, is dat niet goed voor de ondernemers.’
Wim Stapel zou graag een onderzoek zien naar de voors en tegens van een (niet permanente) overkapping van de Markt.  ‘Het Steenwijker bedrijf Poly-Ned heeft daar prachtige oplossingen voor.’ Ook D66 en PvdA gaven aan graag een flexibele overkapping te zien. ‘Het gaat erom dat activiteiten ook bij slecht weer door kunnen gaan, maar een permanente overkapping willen we absoluut niet’, zei Frits Hoekstra (PvdA).

Wethouder Wim Brus gaf aan dat de hypermarkt-onzekerheid wel heeft gezorgd voor een versnelde inzet  over ‘wat doen we met de binnenstad?’
Hij erkende dat er te vaak activiteiten in het water vallen op de Markt, en zegde toe dat er serieus over het overkappingsplan wordt nagedacht. ‘Maar besef dat het meer is dan een doekje over de Markt.’

Verbinding met Giethoorn

PvdA, VVD en CPB zouden in het plan graag een link met Giethoorn zien. Tilko Gernaat (CPB): ‘Als toeristen naar Giethoorn gaan, zouden ze ook de vestingstad mee moeten pakken, en niet alleen het station. Daar wordt het plan sterker van.’ Wim Stapel (VVD) zou het liefst een watertaxi zien als creatieve verbinding tussen Steenwijk en Giethoorn.
Ook pleitte Gernaat, evenals het CDA, voor het vergemakkelijken van aanpassingen aan bestemmingsplannen.

Verschillende fracties willen het plan van aanpak voor de binnenstad breder trekken en ook andere zaken zoals cultuur en verkeerscirculatie meenemen.

Wethouder Brus zei blij te zijn met de gezamenlijke Retailagenda van overheid en marktpartijen. Steenwijkerland heeft op 18 november een retaildeal gesloten. ‘Een goede zaak, geeft ons kansen om meer kennis en ervaring elders op te doen.’