Vragen over salaris directeur IGSD

Steenwijk – De VVD-fractie van Steenwijkerland heeft vragen gesteld over Gerrit van Hofwegen, interim-directeur van de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland-Westerveld / NoordWestGroep.

Hij heeft een nieuw contract voor nog eens een half jaar. De vraag is voor welk salaris. ‘We zijn op de hoogte van het honorarium van de heer Van Hofwegen over 2015.’ Van Hofwegen is vorig jaar begonnen voor een termijn van een half jaar. Daarvoor ontving hij € 125.000,- voor een half jaar. Het is niet bekend wat voor salaris hij voor de komende periode ontvangt.

Motie

Vorig jaar heeft de VVD-fractie een motie tegen dit salaris ingediend, die werd aangenomen. Het ministersalaris (momenteel € 178.000,-) is de norm. Dat betekent dat deze functie voor een half jaar niet meer dan met € 90.000,- mag worden gehonoreerd. De VVD vraagt zich dan ook af of het salaris overeenkomstig de wet en de motie is.

Plan van aanpak

Van Hofwegen heeft zijn belangrijkste taak, een plan van aanpak gepresenteerd. De ambitie is om 450 van de 500 mensen aan het werk te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, is er geld gereserveerd voor 17,5 fte’s voor het maken van een inhaalslag. Van Hofwegen wil die klus klaren.

Vreemd

De VVD vindt het dan ook vreemd dat Van Hofwegen destijds een contract voor een half jaar heeft gekregen. ‘Hij zou dus vertrekken op een moment dat de organisatie leiding hard nodig heeft. Deze man is juist de motor achter dit verbeterplan. Wat was de reden van het tijdelijk stopzetten danwel beëindigen van het contract?’

Ook vraagt de fractie zich af of de wettelijk vastgestelde aanbestedingsregels zijn gevolgd.