'Bronzen maquette heeft voorkeur boven muziekkoepel of standbeeld'

Steenwijk - 'Het verhaal van Steenwijk' moet duidelijker verteld worden. Een bronzen maquette van de vesting in een bijzondere entourage kan daarbij helpen.

In het plan voor de Markt als 'brandpunt' in de vestingstad wordt deze maquette opgevoerd als spannend attractiepunt. Dat blijkt uit het integrale plan voor de markt, opgesteld door bureau FTNP, in opdracht van de gemeente, Steenwijk Vestingstad en de vereniging Bewoners Centrum Steenwijk.

Er worden in het plan drie opties geschetst om de zuidwesthoek van de Markt beter te benutten. Een daarvan is verplaatsing van de muziekkoepel van park Rams Woerthe naar de Markt. Daar heeft de koepel vroeger ook gestaan en biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld harmonieorkesten te laten optreden. Een tweede optie is het verplaatsen van het standbeeld van Johan van den Kornput vanaf de Oosterpoort naar de Markt. Hij staat symbool voor de historie van de vestingstad.

De voorkeur van de opstellers van het plan gaat uit naar de bronzen maquette. 'Die biedt meer dan de twee andere opties zelfstandige aantrekkingskracht en vertier', is het argument. Om het straatbeeld hier nog levendiger te krijgen, staan er ook bomen en bankjes ingepland.

Door te kiezen voor een inrichting op één niveau met grijze natuursteen moet er meer aandacht gaan naar de historische gevels. Als de tegels in een diagonaal patroon worden gelegd, worden mensen als het ware de markt `opgetrokken', zo is de gedachte.

Parkeerplaatsen weg

Aan de noord- en oostwand wordt meer ruimte gecreëerd voor terrassen. Er moet een duidelijker uitstallingszone komen langs de gevels aan de west-, noord- en oostkant, aansluitend op het centrale plein. Ook moet er voor voetgangers en fietsers meer ruimte en veiligheid ontstaan aan de zuidzijde. Dat kan door de parkeerplaatsen daar op te heffen (bestemmingsverkeer, laden/lossen en afzetten/ophalen (stop&go) blijft mogelijk.

Ook worden de musea daardoor beter toegankelijk. De route vanaf de Koningstraat blijft wel bereikbaar voor autoverkeer. De musea moeten sowieso beter zichtbaar worden. Als je nu aankomt vanaf de Kerkstraat en de Oosterstraat vallen de musea nauwelijks op. 'Dat kan al verbeterd worden door het ophangen van een vlag of het aanbrengen van een passend naambord', aldus de opstellers van het plan.
Het centrale deel van het plein wordt gezien als de `huiskamer van Steenwijk' en daar blijft ruimte voor de weekmarkt en (kleinschalige) evenementen.

Fietsenstallingen

Op drie hoeken komen fietsenstallingen, iets waar het nu aan ontbreekt. De fietsenstallingen komen tegen gesloten wanden zodat ze niet de ingang of etalages van winkels blokkeren.
Ook verlichting wordt meegenomen in het plan: om de Markt als besloten plein ook in de avonduren beter tot haar recht te laten komen, worden de gevels goed aangelicht , waardoor meer sfeer ontstaat. 'Het gevelbeeld is het meest aantrekkelijke element van de Markt en verdient daarom extra aandacht.'

Met de rug tegen elkaar

In het plan is rekening gehouden met de opstelling van de wekelijkse warenmarkt. De plannenmakers willen een compactere opstelling. Er wordt niet gekozen voor een 'marktstraatje', omdat de kramen dan met de achterkant naar de terrassen gericht staan. Er wordt gekozen voor een opstelling waarin de marktkramen met de rug tegen elkaar staan. Hierdoor worden achterkanten voorkomen en presenteren kooplieden zich met hun voorzijde maximaal naar alle kanten van het plein. De uiteindelijke opstelling wordt nog nader bepaald met de marktkooplieden zelf.

Podium

Door slim om te gaan met de ruimte moeten er mogelijkheden blijven voor (kleinschalige) evenementen. Dat kan door een tijdelijke overkapping, bijvoorbeeld in de vorm van een podium over het deel waar de plaquette zich bevindt, of de aangrenzende winkelstraten er bij te betrekken (zoals bij de Boekenmarkt gebeurt).