IGSD geeft plan van aanpak gestalte

Steenwijk - Onder leiding van waarnemend directeur Gerrit van Hofwegen is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld bezig het eind vorig jaar door de gemeenteraden goedgekeurde plan van aanpak in de praktijk gestalte te geven.

‘En dat gaat heel goed’, meldt Van Hofwegen. ‘Omdat we onze cliënten meer aandacht (kunnen) geven, wordt er een omslag teweeggebracht en daardoor ontstaat er duidelijk meer perspectief.’

Met de invoering van de Participatiewet heeft de IGSD ook nieuwe doelgroepen. Het gaat dan om mensen die voorheen onder de Sociale Werkvoorziening zouden vallen. Zij vragen om een andere aanpak, want de opzet is dat ook zij in een reguliere arbeidssituatie terecht komen.

Van Hofwegen: ‘Aandacht geven is het sleutelwoord en dan merk je, dat betrokkenen het geloof in eigen kunnen en het zo belangrijke zelfvertrouwen terug krijgen. Samen met de cliënt bespreken we de toekomstmogelijkheden. En dat werkt. Langzaam maar zeker gaan ze dan de volgende stap zetten. Ze gaan beseffen, dat het cruciaal is om arbeidsritme op te doen om weer een zinvol bestaan op te bouwen.’

Nu de IGSD in staat is gesteld om dankzij een forse financiële injectie de capaciteit te vergroten, zal dit naar verwachting van de huidige directie leiden tot een (sterk) verbeterde situatie voor mensen, die tot nu toe in een weinig perspectief biedende situatie verkeerden.

Van Hofwegen: ‘Er gaan meer mogelijkheden ontstaan, ook voor mensen die profiel 4 opgeplakt hebben gekregen en dus eigenlijk geen groeipotentieel hadden. In beide gemeenten hebben we het dan over zo’n 500 personen. Maar na inventarisatie blijkt nu al, dat zeker tweederde van hen wel degelijk bereid is om te participeren en zelfs beschikbaar kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. Dat zijn hoopgevende signalen. Het aantal personen waarvoor dat perspectief (vooralsnog) ontbreekt is gelukkig klein.’

Werkgevers Service Punt

Een belangrijke opdracht ziet Van Hofwegen in  een ‘betere verbinding’ met het bedrijfsleven. ‘Wij kunnen nog meer begrip ontwikkelen over wat er allemaal in de bedrijven speelt, hoe we daarop kunnen inspelen en dus zo goed mogelijk kunnen faciliteren.’ Daarom is het vorig jaar ingestelde  ‘Werkgevers Service Punt’ een belangrijke stap in de goede richting.
Van Hofwegen: ‘We zetten hierbij nadrukkelijk in op leerwerktrajecten (zoals dat nu heel succesvol verloopt bij Dyka), maar ook op duurzame uitstroom naar een reguliere baan. Daarbij werken wij nauw samen met bijvoorbeeld de Businessclub Steenwijkerland en ook met het Regionaal Werkbedrijf (RWB) en andere partners in dit werkveld. Het gezamenlijk verantwoordelijk voelen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt weer te laten werken is de uitdaging. Daardoor ontstaat er voor die mensen betrokkenheid bij de samenleving, waarvan ze dan weer deel uitmaken met alle positieve gevolgen van dien.’

Stabiel

Van Hofwegen geeft aan, dat een stabiele thuissituatie in dit kader van groot belang is. ‘Want’, zo legt hij uit, ‘met elkaar moeten we er als samenleving alles aan doen om mensen niet tussen de wal en het schip terecht te laten komen. Dat geldt zeker ook voor jongeren van 18 jaar, die in de huidige situatie pas voor een uitkering in aanmerking komen, wanneer ze 21 jaar zijn. En dus in ‘een gat’ dreigen te vallen.  Samen met onderwijs en zorgverleners ligt hier voor de IGSD een belangrijke taak om deze doelgroep perspectief te bieden. Dat begint al bij een zinvolle dagbesteding en regelmaat. Daarbij moeten we ons niet al te bureaucratisch opstellen, maar zo mogelijk zelfs proactief bezig gaan. Dat kan alleen maar door samen op te trekken en niet langs elkaar heen te werken. In dat opzicht zijn de wijkteams in de gemeente Steenwijkerland en het sociaal team Westerveld zeer belangrijk. Beide gemeenten samen kennen circa 150 probleemgezinnen, waar meer nodig is dan alleen ondersteuning naar werk. Juist in die gevallen is een samenhangende aanpak vereist.’