Prijsvraag moet zorgen voor creatieve input voor Markt

Steenwijk – Niet investeren in stenen, maar in meer beleving. Daar was dinsdagavond iedereen het over eens, toen het Plan van Aanpak voor de Markt in Steenwijk behandeld werd in de politieke markt.

En hoe moet je die Markt dan herinrichten om die aantrekkingskracht te vergroten? Door middel van het uitschrijven van een prijsvraag hoopt de gemeente daar achter te komen.

Gratis wifi en interactief kunstwerk

Ook werden ideeën geopperd als gratis wifi op de markt en een interactief kunstwerk. Ideeën die wethouder Wim Brus best wil onderzoeken.
Het bureau DTNP, die het Plan van Aanpak maakte in samenwerking met verschillende partijen, heeft concrete voorstellen gedaan hiervoor, maar er moet nog meer mogelijk zijn qua creativiteit en diversiteit’, vond D66. ‘De bedoeling is zoveel mogelijk verschillende groeperingen mee te laten doen aan die prijsvraag, zoals kunstenaars, jongeren en hoveniers. Een mooie mix uit de samenleving’, stelde Niels van Felius voor. ‘Laat daar eens vijf voorstellen uitkomen, die vervolgens beoordeeld voor een jury.’
Wethouder Wim Brus vond het nog niet zo’n gek idee, net zo min als de vrij toegankelijke, gratis wifi op de Markt, zoals de ChristenUnie voorstelde. ‘Als de Markt de ‘huiskamer van Steenwijk’ wil zijn, is dat een weliswaar onzichtbare, maar wel onmisbare toevoeging’, zei Sietze van Hemmen.

Groene Long

De ideeën van DTNP, die in het Plan van Aanpak komt met  mogelijk een standbeeld van Johan van den Kornput op de Markt, een muziekkoepel of een stadsmaquette, vonden geen genade in de ogen van de CU. ‘Liever een interactief kunstwerk, wellicht geïnspireerd op het interactieve speeltoestel zoals dat in de Groene Long te vinden is. Dat is heel bekend en populair bij heel veel kinderen.' Van Hemmen had ook al een kunstenaar paraat voor dit kunstwerk: Daan Roosegaarde.

Bijzonder mooi plein

Frits Hoekstra (PvdA) hoopte een creatievere inbreng te krijgen door onder andere de jeugd bij de planvorming te betrekken.
Dirk Jan Droogh van DTNP hield een betoog waarin hij pleitte voor nieuwe stenen in een rustige grijze kleur. ‘In het verleden is gekozen voor een moderne, wat schreeuwerige rode kleur. Door te kiezen voor grijs gaat er meer aandacht naar de gevels rond de Markt’. Steenwijk is gezegend met een bijzonder mooi plein, vond hij: ‘Het plein is niet de groot en niet te krap, de hoogte van de bebouwing is precies goed en er is sprake van een prachtige gave gevelwand, zonder lelijke gaten.’ Het lastigste punt noemde hij de zuidkant: ‘Ligt minder in de loop en minder in de zon. Een voordeel is dat de musea hier te vinden zijn, maar hier dreigt eerder leegstand dan aan de andere zijden. Wellicht is daar iets aan te doen door op dit deel een lagere huurprijs te hanteren?’

Meer reuring

Ondanks zijn lovende woorden wilde geen enkele fractie mee in zijn idee voor andere stenen. ‘Ik geloof niet in andere kleuren; het gaat erom dat er meer reuring komt’, zei André Bus (BGL).  Hij stelde voor platanen te planten op de Markt als extra groene noot en zag wel wat in een muziekkoepel.

Wim Stapel (VVD) zei ook geen nee tegen een muziekkoepel, maar vroeg zich af of dat de muziekkoepel moet zijn die nu in park Rams Woerthe staat. ‘Het is de vraag of die muziekkoepel inpasbaar is. Hij is nogal massief…’ Ook brak hij nogmaals een lans voor het onderzoeken van de kosten voor een mogelijke tijdelijke overkapping van de Markt, bijvoorbeeld bij activiteiten in de winterperiode. Wim Brus gaf aan hierover al in gesprek te zijn geweest met het Steenwijker bedrijf Polyned, en deze gesprekken verder te willen voortzetten. ‘In mei/juni komen we met een financieel  plan voor de herinrichting van de Markt.’

Onverantwoord

‘Vervangen van de bestrating is onverantwoord’, vond Ronnie Lassche (CPB). ‘Het ligt er nog keurig bij, en kleuren zijn bovendien trendgevoelig. Het kost een kapitaal om die stenen te vervangen.’
Hij vroeg zich af wat de resultaten zijn van de proef met het opruwen van de huidige bestrating om de gladheid tegen te gaan. Wethouder Jacques Wagteveld liet weten dat de evaluatie eerdaags klaar is en de raad een rapportage kan verwachten.

Van gevel tot gevel

Het idee van DTNP om meer eenheid in de bestrating te creëren (van gevel tot gevel) en het parkeren helemaal uit te bannen kon op een breed draagvlak rekenen. 
Jan Vredenburg (CDA) pleitte voor het aanstellen van een centrum manager om alle plannen goed te coördineren. ‘We nemen ook deze suggestie mee’, zo beloofde Brus.