Frederiksoord wil kansen werelderfgoedstatus verzilveren

Frederiksoord - De inwoners van Frederiksoord en omgeving zijn maandagavond bijgepraat over de stand van zaken over de Kolonie Frederiksoord. Dat gebeurde tijdens een zeer drukbezochte bewonersbijeenkomst in het Koloniecentrum Frederiksoord.

Tijdens de avond die werd geopend door voorzitter Anneke Haarsma van de Maatschappij van Weldadigheid, werd stilgestaan bij het werk van Kolonie-oprichter Johannes van den Bosch, wat hij heeft bereikt en waar de kolonie nu staat en waar het heen wil.

Ook de stand van zaken rond de mogelijke werelderfgoedstatus van UNESCO voor de Koloniën van Weldadigheid, kwam aan bod. De Koloniën van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen zijn samen het eerstvolgende kandidaat-werelderfgoed dat Nederland gaat voordragen bij UNESCO voor opname op de Werelderfgoedlijst in 2018. Een prachtige kans om de Koloniën van Weldadigheid zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten. 

De voortekenen zijn goed, zo werd maandag duidelijk. Maar er zal zeker ook nog wat moeten gebeuren om de status in 2018 wanneer het precies tweehonderd jaar geleden is dat de koloniën werden opgericht, definitief te verkrijgen. Ook werden de ontwikkeling van het Hart van Frederiksoord en het Koloniecentrum belicht. En ook voor de bouw van de koloniewoningen, de samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties om meer toeristen te trekken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën was ruim aandacht.

Kansen

Een ander belangrijk onderdeel van de avond was het stilstaan bij de kansen die de werelderfgoedstatus met zich meebrengt. De vraag hoe en in welke vorm er is gestart met de ontwikkelingen in de kolonie ter versterking van economische en maatschappelijke waarde van het gebied, was dan ook interessant. Wat zijn de kansen en mogelijkheden, welke ideeën zijn er.

Ook de bewoners van de Koloniën worden daarbij betrokken, want ook zij hebben hierover hun eigen ideeën. In dit kader heeft een aantal toeristische ondernemers uit de kolonie heeft ondertussen de krachten al gebundeld en een plan ontwikkeld om de kansen met betrekking tot de nominatie van werelderfgoedstatus te benutten en meer toeristen naar het gebied te trekken.

Denken, durven doen was dan ook het motto tijdens de bijeenkomst in het Koloniecentrum. Duidelijk werd vooral dat de Maatschappij van Weldadigheid de inwoners uitdaagt om mee te denken over de kansen hoe de geschiedenis van de Kolonie Frederiksoord in een nieuw jasje gestoken kan worden. De oproep die de avond zelf al veel enthousiaste reacties opleverde onder de aanwezigen, is dan ook om ideeën aan te dragen bij de werkgroep.

Toezichthouder

De Maatschappij van Weldadigheid had maandag ook nog een nieuwtje melden. Er komt namelijk een toezichthouder voor het natuurgebied in en rond Frederiksoord waar de maatschappij zo’n achthonderd hectare bos en natuur beheert. Henk Koorneef uit Boschoord pakt die taak vrijwillig op. Hij is ook beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar en mag dus eventueel bekeuringen geven.

Hij heeft nu de wettelijke bevoegdheid corrigerend en in het uiterste geval verbaliserend op te treden bij eventueel overtredingen in het bos en de natuur. Hiermee is een stukje veiligheid en handhaving van openbare rust en orde in het gebied gewaarborgd. In het gebied is steeds meer overlast van illegale vuilstortingen en van fietsers en motorcrossers die buiten de 
paden komen.