De Vijverhof blijft in nevelen gehuld

Steenwijk – Nog altijd weten de bewoners van woonzorgcomplex De Vijverhof niet wie de nieuwe eigenaar van de flat is. Daarmee weten ze ook niet wanneer de flat wordt gerenoveerd en de bouw van 70 hofwoningen van start gaat.

Volgens de gemeente gaat het dit jaar gebeuren, maar geen van de betrokken partijen geeft openheid van zaken.

In een overzicht van te verwachten nieuwe woningen dit jaar schrijft de gemeente: ‘Het gaat bij de Vijverhof enerzijds om renovatie van de hoogbouw, waarbij ruimere woon/zorg appartementen worden gecreëerd. Voor 70 nieuw te bouwen huurwoningen (55+) is een omgevingsvergunning aangevraagd. De afgelopen jaren is er wisseling geweest van initiatiefnemers, waardoor het project vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting is er nu de goede combinatie van samenwerkende partijen gevonden. Vooralsnog starten de bouwwerkzaamheden voor 2017.’

Onderhoud met burgemeester

De bewoners weten van niets. In februari kregen zij te horen dat er een nieuwe eigenaar zou zijn. De naam is nog steeds niet bekend gemaakt. Er is een gesprek geweest tussen de burgemeester, de huidige eigenaar, Zeilstra Beheer, en de nieuwe eigenaar. ‘We hebben de burgemeester om een onderhoud gevraagd, maar ze kon toen niet meer vertellen dan dat de nieuwe eigenaar zich aan het vastgestelde bestemmingsplan zal moeten houden’, aldus de bewoners.

Onbeantwoord

De burgemeester nam toen de portefeuille waar van de toen door ziekte uitgevallen wethouder Erik Dahmen. Intussen is Bert Dedden tot wethouder benoemd. Dedden is op de hoogte van de situatie van De Vijverhof, maar wil ook niet meedelen wat de laatste ontwikkelingen zijn. ‘Na het onderhoud met de burgemeester werd ons beloofd dat we voor eind maart nieuws zouden horen. We hebben de betrokken ambtenaren gebeld, maar er is nog geen nieuws te melden. Ook mailtjes naar Zeilstra Beheer blijven onbeantwoord.’

Huur garageboxen opgezegd

Ook de redactie heeft meerdere malen Zeilstra Beheer benaderd, maar krijgt geen reactie. De voortekenen waren in december, toen Zeilstra Beheer zonder reden de huurcontracten van de garageboxen naast de flat per 1 januari opzegde. ‘Er waren geen wanbetalers of andere problemen. Er zijn twintig garages, waarvan er zeven werden verhuurd onder wie een bezorgingsdepot. Niemand weet waarom het is opgezegd. E-mails werden niet beantwoord.’

Bos bloemen

Tot verbazing van de flatbewoners kreeg een bewoner, die vriendelijk verzocht om de garage aan te mogen houden, bericht dat hij die kosteloos mag gebruiken. ‘Tot nader bericht. En hij kreeg ook nog een bos bloemen toe! We begrijpen er helemaal niets van.’

Verpaupering

Iedereen hult zich in nevelen. Het is de zoveelste teleurstelling voor de bewoners. De plannen dateren namelijk van 2007 en nog altijd weten de bewoners niet waar ze aan toe zijn. Sinds 2007 is een huurstop van kracht met alle gevolgen van dien. De flat verpaupert in een razend tempo. Intussen staan 78 van de 94 appartementen leeg en wonen er twintig mensen. Zeilstra Beheer besloot in 2014 niet in zee te gaan met een aannemersbedrijf wegens een dreigend faillissement van het bedrijf.

Vermeende fraude

Een jaar later werd een koper gevonden: Huis en Milieu, die samen met zorginstelling Arlero, die zorg in De Vijverhof levert, de verbouw- en nieuwbouwplannen zou uitvoeren. Maar de directeur van Arlero werd aangehouden wegens vermeende fraude en Huis en Milieu haakte af.