NoordWestGroep verzorgt drie jaar lang onderhoud van openbare ruimte

Steenwijkerland / Westerveld - NoordWestGroep zorgt de komende drie jaar voor het onderhoud van de openbare ruimte in Steenwijkerland. De gemeente en NoordWestGroep ondertekenden daarvoor op donderdag 23 juni een overeenkomst voor drie jaar.

Wethouder Jacques Wagteveld: ‘Dit contract sluit naadloos aan bij het belang dat we als gemeente hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien deed NoordWestGroep al een deel van het onderhoud. Het contract is nu uitgebreid met het onderhoud in de hele gemeente. Alles rondom groen- en het overige ‘verzorgend’ onderhoud van de openbare ruimte ligt nu bij NoordWestGroep. Wel zo efficiënt.’

Onderhoud

NoordWestGroep zorgt de komende drie jaar voor het zogenaamde verzorgend onderhoud van de openbare ruimte. Dat varieert van het onderhouden van plantsoenen en begraafplaatsen, onkruidbeheer op verharding tot het schoonhouden van verkeersborden en speeltoestellen.

Wethouder Jacques Wagteveld: ‘Het onderhoudsniveau staat vast. NoordWestGroep zorgt ervoor dat het op dat niveau blijft. Het specialistische werk blijft in handen van de gemeente. Met dit contract is de samenwerking tussen de gemeente en NoordWestGroep flink uitgebreid. Daar ben ik blij mee, ook gezien onze wens om kansen te bieden aan mensen die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.’

Participatiewet

Ook NoordWestGroep is blij met de overeenkomst die er nu ligt. Gerrit van Hofwegen, (waarnemend) directeur-bestuurder Gerrit van Hofwegen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld (IGSD) en NoordWestGroep: ‘Deze samenwerking is een mooie stap bij de veranderingen als gevolg van de Participatiewet.’