Gemeente zet eigenaar De Vijverhof onder druk

Steenwijk – De gemeente Steenwijkerland heeft de eigenaren van woonzorgcomplex De Vijverhof onder druk gezet. De gemeente is gestart met een intrekkingsprocedure voor de omgevingsvergunningen.

Al negen jaar wachten de bewoners op de renovatie van de flat en de bouw van 70 hofwoningen bij het complex.

‘Het geduld met de eigenaren is inmiddels verdwenen. Daarom hebben we besloten over te gaan op een intrekkingsprocedure voor de vergunningen’, aldus het gemeentebestuur. Deze vergunningen maken de renovatie en de bouw van de hofwoningen mogelijk. ‘Daarmee worden de eigenaren gedwongen aan te geven of en hoe ze de verleende vergunningen stand doen’, schrijft het gemeentebestuur aan de bewoners.

Ten einde raad

De bewoners zijn ten einde raad. Om diverse redenen zijn de plannen niet doorgegaan. De plannen dateren namelijk van 2007 en nog altijd weten de bewoners niet waar ze aan toe zijn. Zeilstra Beheer besloot in 2014 niet in zee te gaan met een aannemersbedrijf wegens een dreigend faillissement van het bedrijf.

Vermeende fraude

Een jaar later werd een koper gevonden: Huis en Milieu, die samen met zorginstelling Arlero, die zorg in De Vijverhof levert, de verbouw- en nieuwbouwplannen zou uitvoeren. In juni 2015 werd gezegd: ‘Voor de Kerst zitten jullie in een vernieuwd complex.’ Maar de directeur van Arlero werd aangehouden wegens vermeende fraude en Huis en Milieu haakte af.

Achterstallig onderhoud

Sinds 2007 is een huurstop van kracht met alle gevolgen van dien. De flat verpaupert in een razend tempo. Intussen staan 78 van de 94 appartementen leeg en wonen er nog maar twintig mensen. Tevens is er achterstallig onderhoud en wordt het complex al ‘spookflat’ genoemd. In april dit jaar hebben de bewoners hebben een brandbrief gestuurd naar de eigenaar van het pand, Zeilstra Beheer in Den Haag. Daarin vragen zij om direct achterstallig onderhoud te laten uitvoeren.

15 gebreken

Het gaat om 15 gebreken, ‘die dringend aandacht behoeven. Sommige kunnen morgen worden aangepakt.’ Zo niet, dan eisen zij huurverlaging. Want de huur bedraagt tussen 1100 en 1300 euro per maand.

Nieuwe eigenaar

De bewoners hebben antwoord gekregen. Hieruit blijkt dat er een nieuwe eigenaar op komst is. ‘Een juiste kandidaat liet langer op zich wachten dan voorzien, wat voor vertraging heeft gezorgd. We hebben direct contact opgenomen met degene die u op de hoogte zal brengen van de huidige stand van zaken. Ook met de gemeente is contact opgenomen. We waren in de veronderstelling dat dit nu qua communicatie goed liep’, beantwoordt Zeilstra Beheer.

Projectbegeleider

‘Er is een speciale projectbegeleider in dienst getreden, die - naar wij hebben vernomen – een presentatie voorbereidt’, schrijft Zeilstra Beheer verder. ‘We hebben zelf geen exacte informatie op dit moment. Het betreurt ons dat dit langer dan gehoopt op zich laat wachten.’

Snel afspraak

De brandbrief van de bewoners is ook gestuurd naar de gemeente, die antwoordt: ‘Er zijn diverse contacten geweest met de huidige en de beoogde eigenaar. Zeilstra Beheer heeft beloofd dat er duidelijkheid komt voor de bewoners. Daar hebben we ook meerdere malen op aangedrongen.’ De gemeente heeft overleg gehad met de beoogde eigenaar, die ‘grootste plannen heeft en spoedige actie wil’. De beoogde eigenaar deed de toezegging dat de bewoners worden geïnformeerd en dat er binnen een week een afspraak met de nieuw aangesteld projectmanager wordt gemaakt.’

Weinig vertrouwen

De bewoners zijn nog steeds niet geïnformeerd. ‘We zijn nu drie weken na de toezegging verder. Gezien de gehele geschiedenis hebben we er weinig vertrouwen er in’, aldus de bewoners.

Intrekking?

Zoals gezegd is ook het geduld van de gemeente op. De nieuwe eigenaar moet snel actie ondernemen, anders worden de vergunningen ingetrokken. Enerzijds zijn de bewoners blij met de bemoeienis van de gemeente, anderzijds betekent een terugtrekking van de vergunning dat ‘alles terug bij af is’. ‘Dan moet alles opnieuw. Dus plannen indienen, ter inzage leggen, zodat ook zienswijzen mogelijk zijn. Kortom, er zal dan weer een flinke vertraging komen en daar zitten we ook niet op te wachten.’