Plannen voor aanpak binnenstad liggen klaar

Steenwijk – In veel gemeenten, waaronder Steenwijkerland, worden de lege winkelpanden niet meer gevuld. Dat staat in een analyse van makelaarsvereniging Dynamis.

Nu actie ondernemen is van groot belang, is de conclusie. Voor Steenwijk liggen diverse plannen klaar.

Te veel winkels gebouwd

‘Een derde van de Nederlandse gemeenten zal de huidige hoge leegstand in de winkelstraten niet meer te boven komen. Ook als de economie fors aantrekt en de koopkracht toeneemt, zullen in 111 van de 390 gemeenten veel lege panden niet worden gevuld. Er zijn te veel winkelpanden gebouwd. Vaak krimpt de bevolking in het omliggende gebied, of ligt de gemeente vlakbij een grote stad met een aantrekkelijker centrum en diverser winkelaanbod’, aldus onderzoeksmanager Frank Verwoerd van Dynamis. Dat geldt ook voor Steenwijk.

Nu actie

Wilfred van der Neut, directeur van Dynamis zegt: ‘Er moet nú actie ondernomen worden. Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum, maak flexibele bestemmingsplannen, en stimuleer dat vastgoedeigenaren hun panden afwaarderen. Dan maak je transformatie van de gebouwen mogelijk, bijvoorbeeld tot woningen.’

Transformatie

Voor Steenwijk zijn de plannen er: de stadsvisie wordt nu herzien en in het concept woonvisie staat dat transformatie van leegstaande panden naar woonfunctie de komende jaren het speerpunt wordt.

Lange adem

Wethouder Wim Brus: ‘De stedelijke herverkaveling wordt een pilotproject. Het is niet zo eenvoudig als in de landbouw, waar je grond kunt ruilen. Hier staan panden op. En die panden hebben een eigenaar, die er een waarde aan hangen. Het is een kwestie van lange adem.’

Stadstuin

Intussen heeft het college geld beschikbaar gesteld, de zogenaamde impulsgelden. Het college wil totaal 600.000 euro voor 2016 en 2017 reserveren voor twee projecten in de binnenstad: ‘fonds stimuleren wonen en stedelijke herverkaveling’. Een ander project is vrij concreet: de stadstuin tussen achterzijde Gasthuisstraat, de Gereformeerde Kerk aan de Onnastraat en de stadswal. Het gebied is de laatste vijf eeuwen nooit bebouwd geweest. Het enige open gebied in de binnenstad is verrommeld.

Stadsvisie

De stadsvisie wordt herzien nadat niet iedereen het eens was hoe het marktplein aangepakt moet worden. Wim Brus: ‘Het college zal er over een maand een bestuurlijke klap op geven.’

Retaildeal

Daarnaast heeft de gemeente een retaildeal met het Rijk gesloten. Het is een plan van minister Kamp, die geld beschikbaar heeft gesteld. ‘Minder leegstand door marktconforme winkelhuren. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca. En extra scholing voor het winkelpersoneel’, aldus Kamp.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel blijft niet achter, zij gaat een provinciale retaildeal sluiten. Gedeputeerde Eddy van Hijum: ‘De gemeentelijke deals worden gedeeld worden en komen optimaal tot hun recht. We willen samenwerken aan minder leegstand en meer bedrijvigheid en innovatie in binnensteden en kernen. We hebben elkaar nodig: om een krachtige provinciale retaildeal te formuleren, is de kennis en ervaring van alle betrokkenen noodzakelijk.’