Zes nieuwe zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp

Steenwijk - Vanaf 1 januari zijn er zes nieuwe zorgaanbieders die huishoudelijke hulp kunnen leveren in Steenwijkerland.

Wethouder Dieke Frantzen: ‘De afgelopen maanden hebben we daarvoor, samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder, een zorgvuldig aanbestedingstraject doorlopen. Onze inzet was en is het zoveel mogelijk in stand houden van bestaande ‘koppeltjes’: inwoners die hun vertrouwde hulp kunnen houden. Bij de aanbesteding is dit dan ook een belangrijk element geweest. De nieuwe zorgaanbieders gaan zich hiervoor inzetten.’

Aan het einde van dit jaar stoppen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Buurtdiensten met het aanbieden van hulp in het huishouden.

Per 1 januari 2017 kunnen inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben, kiezen uit zes nieuwe aanbieders: Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De nieuwe Zorg Thuis, Dokter Schoonmaakorganisatie, PGVZ, Thalia Thuiszorg en Tzorg. Deze organisaties hebben een contract met de gemeente. Daarnaast blijft ook het persoonsgebonden budget mogelijk waarmee inwoners zelf hulp kunnen inkopen.   

Op bezoek

Inwoners die nu huishoudelijke hulp hebben en daarvoor een vergoeding krijgen, worden de komende maanden allemaal persoonlijk bezocht. Een Wmo-consulent van de gemeente zal dan toelichten welke mogelijkheden er zijn. Inwoners die dit aangaat, hebben hierover een brief gekregen. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Op deze manier willen we iedereen zo goed mogelijk informeren en begeleiden. De wmo-consulent zal dan ook een flyer meenemen waarin de zorgaanbieders iets over hun eigen organisatie vertellen.’

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt hulp bij het huishouden op een andere manier geregeld. Inwoners hebben de keuze uit een van de zes gecontracteerde zorgaanbieders of kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget. Inwoners moeten wel een eigen bijdrage betalen. Deze is o.a. afhankelijk van het inkomen. Inwoners worden hierover via de gemeentelijke website en de informatierubriek in de krant uitgebreid geïnformeerd.