‘t PuzzelsTuk en De Ruiterschool zijn ‘zeer zwakke’ scholen

Tuk / Kuinre – De basisscholen ’t PuzzelsTuk in Tuk en de Burgemeester De Ruiterschool in Kuinre hebben het predicaat 'zeer zwak' gekregen van de Onderwijsinspectie.

Een school wordt als zeer zwak of zwak beoordeeld als er volgens de Onderwijsinspectie onvoldoende onderwijsresultaten zijn en als er 'op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit te zien is'.

De lijst met zeer zwakke scholen is per 1 november 2016 geactualiseerd. De school krijgt daarna de opdracht de situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Zodra aan alle eisen voldaan is, wordt de school weer van de lijst gehaald. De lijst wordt in december 2016 geactualiseerd.