’t PuzzelsTuk mag geen nieuwe school bouwen

Steenwijk - Het college van B&W heeft besloten de aanvraag voor nieuwbouw van basisschool ’t PuzzelsTuk af te wijzen.

Wethouder Dieke Frantzen: ‘Hoewel we begrip hebben voor de wens om in Tuk nieuw te bouwen, vinden we dit om meerdere redenen geen reële oplossing. Op relatief korte afstand staat een bestaand schoolgebouw, School B, dat passend en geschikt gemaakt kan worden voor twee scholen, zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen. Op dit moment volgen de leerlingen van ’t PuzzelsTuk daar al hun gymnastiekonderwijs. De locatie is vanuit Tuk goed bereikbaar.’

Recht op permanente huisvesting

’t PuzzelsTuk, gehuisvest in een tijdelijke voorziening aan de Pasmanweg in Tuk, is in augustus 2011 gestart als bijzonder neutrale basisschool. Inmiddels is het, met behoud van het neutrale karakter, gefuseerd met de Stichting Catent die in Steenwijkerland drie Rooms-Katholieke basisscholen heeft. ’t PuzzelsTuk heeft door de fusie met Catent een zogenaamde permanente status gekregen en heeft daarmee ook recht op permanente huisvesting.

Veel leegstand

Wethouder Dieke Frantzen: ‘We begrijpen dat het schoolbestuur een sterke voorkeur heeft voor een eigen school in Tuk. Als college hebben we de mogelijkheid van nieuwbouw ook zorgvuldig bekeken. Het is onze taak om, binnen de kaders van wetgeving, te zorgen voor een goede huisvesting. Daarbij kijken we ook naar financiële haalbaarheid én streven we naar effectief en efficiënt gebruik van bestaand maatschappelijk vastgoed. Er is veel leegstand in bestaande schoolgebouwen en de verwachting is, dat dit nog meer wordt, gezien het teruglopende aantal leerlingen. Die leegstand kost de gemeenschap veel geld. Op 900 meter afstand van ’t PuzzelsTuk staat School B. Ook daar is sprake van leegstand. Er is op die locatie plaats voor beide scholen. Voor ons is dat een belangrijke reden geweest om tot dit besluit te komen.’

Het schoolbestuur en Plaatselijk Belang Tuk zijn inmiddels van het besluit van het college op de hoogte gebracht.   

Besluit beoordelen

Piet Stuivenholt, directeur van ’t PuzzelsTuk, kan nog niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Het besluit is door de gemeente mondeling toegelicht. ‘Het officiële besluit moet nog binnenkomen. Dat willen we goed bestuderen en dan kunnen we oordelen of we in bezwaar kunnen gaan of niet. ’

MR bijeen

Het persbericht van de gemeente ging woensdagmiddag de deur uit. ‘Het schoolbestuur - en dat is Catent - is op de hoogte gebracht. De ouders en de leerlingen nog niet en zouden dit via de media moeten vernemen. Daarom hebben we ze vanmorgen op de hoogte gesteld. Vanmiddag komt de Medezeggenschapsraad bijeen. Plaatselijk Belang schuift ook aan.’