Hogere brug kan volgens riettelers stukken goedkoper

Belt-Schutsloot – Wout van de Belt deed dinsdagavond tijdens de politieke markt nog een laatste oproep om de brug over het Schenkelkanaal in Belt-Schutsloot te verhogen. ‘De brug is vijftig jaar geleden gebouwd volgens de toen geldende normen’.

De riettelers kunnen volgens hem een stuk efficiënter werken als de brug een meter hoger wordt dan nu aangehouden hoogte van 1.57 meter. In 2015 is al gestart met de voorbereiding voor het vervangen van twee bruggen gelegen in de Arembergerweg in Belt-Schutsloot. Eén van de twee is inmiddels vervangen, het aanpakken van de tweede brug heeft vertraging opgelopen omdat riettelers en gebruikers van de brug op het laatste moment nog bezwaar hebben gemaakt tegen de verleende bouwvergunning. Zij willen dat vervanging wordt aangegrepen om de brug meteen te verhogen.

Dure berekening

Het college van B&W wil hier niet in meegaan en komt met een voorstel om de nieuwe brug op de huidige hoogte te laten. Aan de raad werd dinsdagavond gevraagd de extra kosten vanwege de opgelopen bouwvertraging, een slordige 32.600 euro, beschikbaar te stellen. De raadsfracties gingen daar niet voetstoots mee akkoord. Zij vonden de berekeningen van de aannemer sowieso behoorlijk aan de prijs. De brug een meter verhogen zou zelfs meer dan een ton duurder uitkomen. Van de Belt bestrijdt dit overigens: hij gaf aan dat het voor 25.000 euro mogelijk zou kunnen zijn.

Niet schoonheidsprijs

Femedith Kersjes (CDA): ‘In het collegevoorstel staan vooral argumenten om de brug niet te verhogen.' De meeste fracties waren het er over eens dat de gehele procedure niet de schoonheidsprijs verdient. ‘U had beter eerst goed kunnen luisteren naar de gebruikers en op basis daarvan handelen’, vond Sietze van Hemmen (Christen Unie). En Wim Stapel (VVD): 'Een perfect voorbeeld van hoe je iets verkeerd aanpakt'. Wethouder Wagteveld erkende dat het 'een moeizaam proces' is geweest.

Volgens Wagteveld staan de voordelen van een hogere brug voor de riettelers niet in verhouding tot de enorme meerkosten die hiermee gemoeid zouden zijn. Ook het argument dat er een door een hogere brug een nieuwe vaarroute zou ontstaan veegde hij van tafel: ‘Natuurmonumenten wenst geen nieuwe vaarroute in dit gebied. Een hogere brug leidt tot meer en grotere boten.'

Toch in gesprek

De huidige brug is bepaald niet stabiel te noemen en moet absoluut voor de start van het nieuwe toeristenseizoen worden vervangen. Kersjes en Stapel vroegen de wethouder of hij in gesprek wil met Van de Belt over een nieuw voorstel dat financieel aantrekkelijker is. Wagteveld zei zich warm aanbevolen te voelen voor zo’n gesprek, tot grote verbazing van Sietze van Hemmen. ‘Zo lijkt het net of u de optie van een hogere brug toch nog overweegt. Maar we horen u net zeggen dat dat niet het geval is. Bovendien heeft u aangegeven met handen en voeten geboden te zijn aan de aannemer, die allerlei onderdelen al prefab klaar heeft. Je kunt je dus afvragen of zo’n gesprek nog veel zin heeft.’ Het onderwerp wordt nader besproken in de komende raadsvergadering.

Lees ook: Bruggen in Belt-Schutsloot zijn te rond, te laag en te verrot