‘PuzzelsTuk naar aanbouw School B’

Tuk / Steenwijk – Ook al zijn er te weinig lokalen voor ’t PuzzelsTuk in het gebouw van School B, uitbreiding (uitbouw) van het schoolgebouw aan de Meester Zigher ter Steghestraat is volgens wethouder Dieke Frantzen de oplossing.

Het schoolbestuur van ’t PuzzelsTuk, Catent, heeft nieuwbouw in Tuk aangevraagd. De huidige huisvesting bestaat uit noodlokalen en was in eerste instantie tijdelijk. ‘Ook in afwachting hoe de school het zou doen. ’t PuzzelsTuk doet het goed en nu is het tijd voor een goede huisvesting’, zegt Leo Boschman, directeur van Catent. ‘De school is opgericht om een school in Tuk te huisvesten. Dus we willen graag een nieuw schoolgebouw in Tuk en niet in Steenwijk.’

Alternatief

De gemeente moet zorgen voor goede huisvesting, maar een nieuw gebouw in Tuk is volgens het college van burgemeester en wethouders te duur. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We hebben uiteraard naar de wens van het schoolbestuur gekeken, maar er is binnen twee kilometer een alternatief. School B ligt binnen 900 meter en hier zijn ongebruikte lokalen. Het is zuur voor Tuk, maar dit vindt het college de goedkoopste oplossing. Daarbij houden we ook rekening mee met de verwachting dat het totaal aantal leerlingen gaat dalen.’

Tegendeel

Uit onderzoek is gebleken dat er vier lokalen in School B niet gebruikt worden. Dit onderzoek is gebaseerd op het schooljaar 2015-2016 met prognoses dat het aantal leerlingen verder daalt. Het tegendeel gebeurt juist. School B is uitgebreid met een lokaal. Marcel van Laan, directeur van School B: ‘Het aantal leerlingen groeit en het ziet er naar uit dat we volgend schooljaar nog een lokaal in gebruik
nemen.’

Dode mus

Dan blijven er twee ongebruikte lokalen over en dat is te weinig voor ’t PuzzelsTuk, dat vier lokalen nodig heeft. De school in Tuk wordt echter blij gemaakt met een dode mus. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Want mocht hier te weinig ruimte zijn, dan maken we meer ruimte door aanbouw, zodat de twee scholen onder één dak kunnen. Met behoud van eigen identiteit.’

Niet blij

De wethouder wacht de reactie van het schoolbestuur af. Leo Boschman, directeur van Catent: ‘We zijn nog in gesprek met de medezeggenschapsraad en beraden ons. Het is duidelijk dat we niet blij zijn met het besluit van het college. De school is opgericht om een school in Tuk te hebben. Een dorpsschool hoort in het dorp en niet in de nabijgelegen stad.’