Boeren niet de dupe van werelderfgoedstatus

Frederiksoord - De bezwaren van agrariërs tegen de status van werelderfgoed van de Koloniën rond Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord zijn van tafel.

De boeren tekenden eerder bezwaar aan tegen het plan om van het gebied Unesco werelderfgoed te maken. Deze status legt volgens de boeren beperkingen op. Die beperkingen hebben te maken met een soort van bufferzone die er ligt rondom het werelderfgoed.

Zeventig boeren in de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland hebben zich inmiddels verenigd in de vereniging Agrarische Belangen Oorden en Parten.  Zij vrezen extra regels in die bufferzone.

Gemeenten erkennen nu het belang van de landbouw in de regio en geven aan dat de landbouw ook ruimte houdt om zich te ontwikkelen. Vanwege de werelderfgoedstatus komen er geen nieuwe belemmerende regels bij. 

De verontruste boeren en de gemeenten tekenden maandag een overeenkomst waarin de afspraken werden vastgelegd.

Wethouder Wim Brus van Steenwijkerland geeft aan bijzonder tevreden te zijn: "De vaart blijft op deze manier in het proces. Het is belangrijk dat iedereen hier achter staat, daarom is dit convenant enorm belangrijk."

Of het gebied van de voormalige armenkoloniën ook daadwerkelijk de werelderfgoedstatus krijgen, moet nog blijken. Het gaat om het gebied van Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Willemsoord en Veenhuizen. Ook de twee voormalige armenkoloniën in België, Wortel en Merksplas, doen mee.