Gemeentebestuur wil miljoenen krediet geven voor fusieschool Giethoorn

Giethoorn - Het college van Steenwijkerland wil een krediet van ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor de realisatie van de nieuwe fusieschool in Giethoorn. Het betreft een fusie tussen de Noorderschool en de Zuiderbasisschool.

Daarnaast stelt het college de gemeente­raad voor om nog eens een lening van ruim 1 miljoen euro te geven voor de daadwerke­lijke bouw van de school. Als de raad akkoord gaat, lijkt een einde te komen aan een slepende kwestie die al jaren duurt.

Bouwrijp maken

Wethouder Dieke Frantzen: ‘Het bedrag van ruim 2,6 miljoen euro heeft de gemeenteraad al opgeno­men in de begroting van 2017. In dit bedrag is bijna 1,6 miljoen euro (het landelijk normbedrag) bestemd voor de bouw van de school en ruim 1 miljoen euro voor de aankoop van de grond, het bouwrijp maken en aanpassing van de infrastructuur.’

Het bestuur van stichting Op Kop heeft echter aangegeven ruim 1 miljoen euro extra nodig te hebben om de daadwerkelijke bouw van de fusieschool te kunnen financieren. Die extra kosten vloeien volgens de wethouder onder meer voort uit het realiseren van een kap die past binnen de wel­standsnormen voor Giethoorn. Ook is extra fundering nodig voor de school de bodem van veen. Tevens moet de school energieneutraal worden

Schop de grond in

De realisatie van de fusieschool in Giethoorn vereist een intensieve samenwerking tussen de gemeente en het bestuur van stichting Op Kop. De gemeente is onder meer financieel ver­antwoordelijk voor de nieuwbouw van de fusieschool, de verwerving van de locatie, het bouwrijp maken van de locatie en de inrichting van de openbare ruimte. Stichting Op Kop is verantwoordelijk voor het proces en de feite­lijke bouw van de fusieschool. Wanneer de schop de grond in gaat is niet duidelijk.

Als de nieuwe school in gebruik wordt genomen komen twee oude schoolgebouwen in Giethoorn leeg te staan. Het is nog niet bekend wat met deze gebouwen gaat gebeuren.