Eeserwold krijgt geen golfterrein en hotel maar wel crematorium

Steenwijk - Het college van B&W wil geen golfterrein, hotelcomplex en de bouw van 24 appartementen op Eeserwold. Dat blijkt uit het voorontwerpbestemmingsplan Eeserwolde.

Het plan is een volgende stap in het traject om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor Eeserwold in Steenwijk. Wethouder Wim Brus: ‘Het huidige bestemmingsplan heeft zijn looptijd van 10 jaar gehad. Een nieuw bestemmingsplan geeft ons de kans om in te spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen. Ook kun je op zo’n moment gemaakte keuzes opnieuw tegen het licht houden. Voldoen ze nog? Moeten we ze op sommige punten wat bijstellen? We hebben dat in overleg met o.a. de betrokken projectontwikkelaars gedaan.’

Minder woningen

Het voorontwerpbestemmingsplan Eeserwold is gebaseerd op uitgangspunten die eerder al door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het voorontwerp is op een aantal punten niet veranderd ten opzichte van het huidige bestemmingsplan, maar er zijn ook een aantal wijzigingen. Zo zijn de realisatie van een golfterrein, hotelcomplex en de bouw van 24 appartementen losgelaten. Ook is het maximum aantal woningen bijgesteld naar 88 woningen. Voor volumineuze detailhandel zoals bouwmarkten blijft ruimte, maar de mogelijkheid van het realiseren van een hypermarkt is geschrapt.

Uitzondering daarop is de locatie U-park waarvoor eerder al een vergunning is verleend aan Focus, die hier een retailpark met hypermarkt wil realiseren. Het voorontwerp voorziet verder in de realisatie van een crematorium, waarvoor een initiatief is ingediend. Aan een eventuele realisatie daarvan worden wel voorwaarden gesteld, onder meer met betrekking tot de landschappelijke inpassing ervan. 

Het voorontwerpbestemmingsplan Eeserwold wordt binnenkort ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Iedereen kan hier op reageren.