Stadsvisie voor binnenstad Steenwijk: twee miljoen voor kwaliteitsimpuls

Steenwijk - Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen ruim € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor een flinke kwaliteitsimpuls aan de binnenstad van Steenwijk.

Wethouder Wim Brus: ‘Samen met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging van het centrum hebben we gekeken wat nodig is om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Zowel voor inwoners en ondernemers als voor bezoekers en toeristen. Met elkaar hebben we een visie geschreven. Daarin staan uitgangspunten die we straks kunnen vertalen in heel concrete acties op de korte en langere termijn. Een mooi staaltje samenwerking waarbij we ook ingrijpende keuzes niet uit de weg gaan.’

Vestingstad is het leidende thema

In de visie die er nu ligt is vestingstad het leidende thema. Daarbij horen termen als sfeer, beleving, authenticiteit, historie, nostalgie en cultuur. Dit geldt niet alleen voor de Markt, waarvoor eerder al ideeën konden worden ingediend, maar voor de gehele binnenstad. Wethouder Wim Brus: ‘Steenwijk heeft wat dat betreft sterke troeven in handen: de contouren van onze vestingstad zijn nog steeds zichtbaar én Steenwijk ligt in een toeristisch gebied waar veel bezoekers komen.’

Landelijke pilot

Naast de zorg voor sfeer en aandacht voor de rijke historie van de stad, ligt er ook een opdracht voor de inrichting en uitstraling van het openbaar gebied. Wethouder Wim Brus: ‘Wil je een toekomstbestendige detailhandel, dan moet je ook kijken naar je winkelareaal. We weten tenslotte allemaal dat binnensteden aan het veranderen zijn, o.a. door stijgende internetaankopen. Misschien is het compacter maken van je winkelgebied een optie. Of, het transformeren van winkels naar woningen. Dat vergt natuurlijk de nodige onderzoeken. Hoe pak je dat aan? Wat vinden ondernemers en bewoners? Hoe vul je lege plekken op? Hoe regel je dat financieel? Onze gemeente krijgt daarbij ondersteuning vanuit het Rijk. Dit speelt natuurlijk bij veel meer gemeenten. Steenwijkerland is uitgekozen om mee te draaien in een landelijke pilot.’

Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt op 28 februari 2017 een besluit over het voorstel. Daarna wordt in overleg met alle partijen een uitvoeringsagenda met concrete acties opgesteld.