Twijfels over cijfers van de IGSD

Steenwijk - Op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van Steenwijkerland op dinsdag 31 januari staat bij de ingekomen stukken een brief van Peter Westen. Westen wijst er daarin op dat volgens hem de cijfers van de IGSD niet kloppen.

Naast de brief heeft Westen inmiddels ook een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend.

In de brief wordt gesteld dat de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD)  Steenwijkerland / Westerveld de afgesproken doelstellingen niet haalt. Het gaat om de werkelijk gerealiseerde besparingen en het afgesproken aantal uitkeringsgerechtigden dat weer aan het werk is en dus uit de bijstand is.

'Het bereikte positieve aantal van 64 mensen uit de bijstand, wordt bij 58 personen veroorzaakt door niet beinvloedbaar verloop, zoals verhuizingen of sterfgevallen. De IGSD stelt dat er 1.203 personen op 1 januari 2016 in de bijstand zaten, terwijl het CBS er 1.570 telde', aldus de schrijver van de brief. Westen vermoedt dat er mogelijk wel 50% meer unieke personen geheel of gedeeltelijk op bijstandsniveau zitten.

Begrippen verwisseld

Volgens de schrijver van de brief worden door de IGSD begrippen verwisseld en definities gewijzigd. ‘Dat gebeurt steeds op een manier die de IGSD het beste uitkomt. Door deze aanpassingen wordt een gunstiger voorstelling van zaken gegeven en daardoor wordt de gemeenteraad op het verkeerde been gezet’, aldus Peter Westen. De auteur stelt vast dat in de discussie in de raad van Steenwijkerland belangrijke informatie ontbreekt.

Westen stelt dat een investering van 1,2 miljoen euro om mensen uit de bijstand te halen, niets heeft opgeleverd. Inmiddels heeft de raad de rekenkamercommissie gevraagd een onderzoek te doen. De resultaten van dat onderzoek zijn echter nog niet beschikbaar.

WOB-verzoek

Westen wil de onderste steen boven en heeft daarom informatie aangevraagd bij Gerrit van Hofwegen, de directeur van de IGSD. De informatie betreft onder andere de totale uitgaven van het Participatie Wet, Inkomensdeel over de periode 2016 en het aantal personen dat zich op 31-12-2016 in de Bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz bevond.

Woordvoerder Jannine van Meerendonk van de IGSD zegt de brief van Westen niet te kennen. Wel weet ze dat er een WOB-verzoek bij de IGSD is binnengekomen. 'We zullen dit verzoek binnen de wettelijke termijn afhandelen. Daar heeft de aanvrager recht op', aldus Van Meerendonk die verder inhoudelijk niet wil reageren.

Ook voor de gemeenteraad kunnen de antwoorden en gegevens van de IGSD op dit WOB-verzoek interessant zijn. Het is nu de vraag wat de raad met de brief, de antwoorden van het WOB-verzoek en het onderzoek van de rekenkamercommissie gaat doen. Pakt de raad deze handschoen op of wachten de partijen op het jaarverslag van de IGSD?