College sluit andere stenen op Markt niet uit

Steenwijk – Ondanks dat de gemeenteraad vorig jaar aangaf geen grijze stenen op het marktplein te willen, sluit het college van burgemeester en wethouders andere bestrating niet uit.

Wifi in de binnenstad en een overkapping van het marktplein gaan niet door. Meer terrassen/horeca en het realiseren van groen en bomen op de Markt krijgen de voorkeur. Opvallend is ook de wens onder de bewoners voor een waterelement (fontein), zo blijkt uit de enquête, die is gehouden toen de ijsbaan was geopend.

Stadsvisie dinsdag in de politieke markt

Dat staat in het voorstel over de stadsvisie, dat dinsdagavond 7 februari in de politieke markt wordt besproken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad  € 2.245.000,- beschikbaar te stellen.
Het doel is om een aantrekkelijker binnenstad te maken. Belangrijk onderdeel is de herinrichting van het marktplein als huiskamer van Steenwijk. De raad boog zich vorig jaar maart over het plan, dat in oktober 2015 werd gepresenteerd. De raad omarmde wel een gelijkvloers marktplein van gevel tot gevel en het opheffen van de aanwezige parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Markt (langs de musea).


Een nieuwe bestrating zorgt volgens de raad niet direct voor meer beleving. Het college denkt daar toch anders over: ‘Een gelijkvloers plein van gevel tot gevel en het verwijderen van aanwezige parkeerplaatsen langs de zuidzijde van de Markt vraagt wel om fysieke aanpassingen van het plein. Deze zetten wij (financieel en stedenbouwkundig) af tegen het realiseren van een geheel nieuwe grijze bestrating. Daarmee zien wij vooralsnog niet af van het realiseren van een grijze bestrating, maar wegen de keus nader af.’

Overkapping

Er zijn op verzoek van de raad verkennende gesprekken gevoerd met Polyned omtrent de mogelijkheden voor een semi-permanente overkapping van de Markt. Hieruit kwamen twee ontwerpen. ‘De ontwerpen hebben ons tot inzicht gebracht dat een grotere constructie qua gebruik wellicht wenselijk zou zijn, maar een te grote invloed hebben op de sfeer en beleving van het historische karakter van de Markt. Deze impact weerhoudt ons ervan de plannen verder uit te werken.’

Fontein

De raad gaf ook de opdracht om de samenleving bij de planvorming te betrekken. De ijsbaan in december was het podium om de meningen te verzamelen. Maar liefst 106 mensen maakten van die mogelijkheid gebruik. ‘Wat opvalt is het grote draagvlak voor terrassen/horeca en het realiseren van groen en bomen op de Markt.
Opvallend is ook een voorkeur voor een waterelement. Fonteinen in allerlei vormen en varianten werden vaak genoemd. Van één centrale grote fontein, tot allerlei vormen van kleine sproeiertjes (al dan niet verlicht met led). Er is een grote voorkeur uitgesproken voor een autovrije Markt en het opheffen van de daar aanwezige parkeerplaatsen en het concept van een plein van gevel tot gevel wordt omarmd.

Geen Wifi

Bezoekers en toeristen hechten grote waarde aan Wifi. 'Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. mobiel internet en de capaciteit maken investeringen in een Wifi-netwerk niet meer noodzakelijk.'
Het college gaat de voorstellen uitwerken en die aan de raad voorleggen.