Meer dan 100 mensen denken mee over de Markt

Steenwijk - De oproep om mee te denken over een nieuwe inrichting van de Markt in Steenwijk heeft ruim 100 reacties opgeleverd.

‘Veel genoemd is bijvoorbeeld meer groen in de vorm van bomen', aldus wethouder Wim Brus. 'Maar ook meer terrassen en horeca. Er zijn ook ideeën voor een waterelement, zoals een fontein. En ook de muziekkoepel heb ik regelmatig voorbij zien komen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Eerst moeten we alle binnengekomen reacties goed op een rij zetten en kijken of ze passen binnen de uitgangspunten die we met elkaar hebben afgesproken. Dat pakken we zorgvuldig op. Dat doen we samen met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging. Vervolgens moeten we met elkaar kijken hoe we het verdere traject ingaan.’

Ideeën en meningen

De ideeën en meningen over hoe de Markt eruit zou kunnen zien, zijn binnengekomen via de website www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk en via de ideeënbus die in december vorig jaar in het paviljoen naast de ijsbaan stond. Er kon gereageerd worden op suggesties die er al lagen, bijvoorbeeld over de kleur van straatstenen, en nieuwe ideeën konden worden ingebracht.

De komende maanden worden alle ideeën en meningen op een rij gezet en besproken met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging van de binnenstad van Steenwijk.

2 miljoen euro

De herinrichting van de Markt is onderdeel van de visie op de binnenstad die Stichting Vestingstad, de bewonersvereniging van de binnenstad en de gemeente gezamenlijk hebben geschreven. Om deze visie uit te kunnen werken tot concrete acties op de korte en langere termijn, is de gemeenteraad gevraagd zo’n € 2 miljoen beschikbaar te stellen. De gemeenteraad neemt hier op 28 februari een besluit over.

Meer informatie is te vinden op www.steenwijkerland.nl/centrumbinnenstad