Maatschappij van Weldadigheid geeft workshop

Frederiksoord - Maatschappij van Weldadigheid geeft samen met Staatsbosbeheer een workshop over de geschiedenis en ontwikkelingen in en rondom de kolonie Frederiksoord.

De Koloniën van Weldadigheid, een uniek en waardevol erfgoed, geniet een brede waardering en erkenning en is genomineerd voor de werelderfgoed status van UNESCO. Het gedachtengoed van Johannes van den Bosch is een uniek verhaal in onze Nederlandse geschiedenis.

Hiermee werd in feite de basis gelegd voor onze huidige verzorgingsstaat. Een verhaal wat ook nu met de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij relevanter is dan ooit. Een verhaal wat het verdient om door verteld te worden aan onze toekomstige generaties.

Drie delen

Daarom organiseert de Maatschappij van Weldadigheid een workshop van drie delen over de ontstaansgeschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid en de rol die Johannes van Den Bosch, vertrouweling van Koning Willem I, als weldoener heeft betekend voor het gebied. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de geschiedenis van de voormalige gemeente Vledder, de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid en de kansen en ontwikkelingen met betrekking tot de nominatie voor de werelderfgoedstatus van UNESCO en de natuurontwikkeling in de directe omgeving.

De deelnemers bezoeken het gebied per voet en fiets onder leiding van ervaren gidsen. De workshop is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over deze unieke vaderlandse geschiedenis en de prachtige omgeving

De workshop bestaat uit drie avonden en twee middagen en start op donderdag 16 maart. Meer informatie staat op www.maatschappijvanweldadigheid.nl.