Krediet van 3,5 miljoen: fusieschool Giethoorn kan verder

Giethoorn – De gemeenteraad van Steenwijkerland is bereid een krediet van ruim 2,6 miljoen euro uit te trekken voor de realisatie van de nieuwe fusieschool in Giethoorn.

Voor de daadwerke­lijke bouw van de school wordt nog een extra krediet  beschikbaar gesteld ter hoogte van ruim 1 miljoen euro. De raad ging dinsdagavond unaniem akkoord met dit voorstel.

VVD is kritisch op de cijfers

De VVD legde wethouder Frantzen het vuur aan de schenen, door de manier van begroten kritisch onder de loep te nemen. Toen Wim Stapel merkte dat bij de andere partijen het vertrouwen in het college wel aanwezig was, haalde hij bakzeil. Ook het amendement dat hij wilde indienen trok hij in. Daarin kwam hij uit op lagere kosten voor de nieuwe school. Ook andere partijen vroegen zich in eerste instantie af waarom er een groot verschil is in het bedrag dat de gemeente voor de benodigde grond heeft moeten betalen en wat gevraagd wordt van de raad. Ook de post ‘onvoorzien/diversen’ van ruim 250.000 euro leidde tot opgetrokken wenkbrauwen. Alle partijen wilden eerst horen van de wethouder wat zij daar op te zeggen had.

Wethouder: 'Realistische begroting'

Volgens Frantzen is het wel degelijk een realistisch bedrag wat aan de raad wordt gevraagd. ’De normvergoeding voor bouwkosten zoals de VNG die hanteert is achterhaald’ zei ze. ‘De VNG baseert zich op de bouwkosten zoals ze drie jaar geleden waren. Dat is niet realistisch, omdat de situatie enorm veranderd is. De prijzen zijn omhoog geschoten. We willen niet wachten op die nieuwe normvergoeding, we willen door. We wachten al zo lang op de nieuwe school’.

De grond kon relatief voordelig worden gekocht en er hoefde minder grond te worden gekocht dan aanvankelijk was gedacht, omdat sprake is van een andere aanrijroute. De kosten voor het bouwrijp maken, de infrastructuur en de planologische procedure pakten echter hoger uit, wat zij min of meer tegen elkaar heeft afgestreept.

‘Gemakshalve schuiven met geld van de ene post naar de andere zonder ons daarover te informeren  is wel een beetje vreemd’, vond Stapel. De PvdA twijfelde nog even om het voorstel terug te laten nemen door het college, maar ging na de beantwoording ook akkoord.

Frisse school

De nieuwe school wordt een zogeheten ‘frisse school’: dat is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Laagbouw

Er is voor het nieuwe pand gekozen voor laagbouw, en een dak dat past in het Gieterse landschap (dus geen plat dak). Frantzen: ‘Ons uitgangspunt is een soberen, duurzame en doelmatige school, waar kinderen met veel plezier naar toe gaan en de leerkrachten graag willen werken.’