Weer nieuw besluit nodig voor hypermarkt in Steenwijk

Steenwijk - Het gemeentebestuur moet voor de tweede keer een nieuw besluit nemen over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor een hypermarkt langs de A32 bij Steenwijk.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag. Een groep ondernemers uit Steenwijk was in hoger beroep gekomen.

Voorgeschiedenis

De Raad van State vernietigde in september 2015 al een eerder besluit van het gemeentebestuur, omdat het bouwplan niet voldeed aan de definitie van een hypermarkt die het gemeentebestuur zelf daaraan had gegeven. Zo maakte het bouwplan het mogelijk afscheidingen in het gebouw te plaatsen voor diverse afzonderlijke kleine winkels die door verschillende ondernemers konden worden geëxploiteerd. Daarmee zou de openheid in het gebouw grotendeels verloren gaan. In het nieuwe besluit paste het gemeentebestuur de bouwtekeningen aan, waarbij de scheidingswanden zijn weggehaald om een grote open ruimte te creëren.

Verschillende ondernemers en kassasystemen

De Raad van State is echter van oordeel dat het aangepaste bouwplan in strijd is met de beheersverordening die inmiddels voor dit gebied geldt. Daarin is bepaald dat een hypermarkt een zeer grote supermarkt is met naast levensmiddelen ook het assortiment van een warenhuis. Doordat zowel het gemeentebestuur als de exploitant van de hypermarkt ervan uitgaan dat de hypermarkt door verschillende ondernemers kan worden geëxploiteerd die elk hun eigen kassasysteem kunnen gebruiken, krijgt het bouwplan de uitstraling van een winkelcentrum met aparte winkels. Dit 'ondergraaft de planologische uitgangspunten', aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad.

Gevolgen van de uitspraak

Het gemeentebestuur moet nu een nieuw besluit nemen op de bezwaren van de ondernemers. Het kan de omgevingsvergunning alsnog weigeren of een nieuwe omgevingsvergunning verlenen op basis van een aangepast bouwplan dat wel in overeenstemming is met de beheersverordening. Maar het gemeentebestuur kan ook besluiten om voor het bouwplan zoals het er nu ligt, af te wijken van de beheersverordening. Wethouder Wim Brus: ‘Het college van B&W heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake het Focus-U-Park. We constateren dat er nu meer duidelijkheid is over de invulling van een hypermarkt op Eeserwold. We gaan nu aan de slag om te bekijken wat deze uitspraak voor de diverse betrokken partijen betekent. Dat zullen we uiteraard met deze partijen gaan bespreken. Daarbij zullen we de mogelijkheden die deze uitspraak kan bieden zeker onderzoeken.'

Hypermarkt

Focus Retail Development B.V. wil aan de A32 een zogenoemd retailpark met hypermarkt, het Focus-U-Park, bouwen. Het retailpark is gepland aan de Eeser Campus in Steenwijk.