Scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk en Wolvega fuseren

Wolvega / Steenwijk - Stichting SVO Wolvega/Steenwijk, waaronder RSG Tromp Meesters in Steenwijk en het Linde College in Wolvega vallen, en CVO Steenwijk, waaronder CSG Eekeringe valt, gaan fuseren. De fusie moet op 1 januari 2018 een feit zijn.

Aanlei­ding de te verwachten daling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs van Steenwijk. Bovendien bestaat er overlap in het huidige onderwijsaanbod van RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe. Zelfstandig doorgaan van beide scholen in Steen­wijk zou betekenen dat een gedeelte van het huidige onderwijsaanbod vanwege het dalende leer­lingenaantal in de regio zou verdwijnen.

Bedreiging

De beide schoolbesturen willen deze bedreiging omzetten naar een kans en kiezen daarom voor samenwerking. Hierdoor wordt het mogelijk het brede en voor leerlingen thuisnabije onderwijsaanbod van vso, pro, vmbo, mavo, havo en vwo voor Steenwijk te behouden en te verstevigen.

Wethouder Dieke Frantzen: ‘Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en geeft een posi­tief advies over de voorgenomen bestuurlijke fusie af aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het college onder­streept daarmee het belang van het behoud van het onderwijsaanbod van nu en de verdere ontwikke­ling van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in Steenwijk.' 

Hoogwaardig

De besturen van de scholen zijn ervan overtuigd dat een fusie de beste condities biedt voor het behoud van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in Steenwijk. Onderdeel van de beoogde bestuurlijke fusie is het voornemen van de beide schoolbesturen om het aantal onderwijslocaties op termijn terug te brengen van drie naar twee, namelijk één voor het meer theoretisch onderwijs (de ‘onder­zoekende school’) en één voor het meer praktijkgerichte onderwijs (de ‘ondernemende school’).

Dieke Frantzen: ‘De gemeente voert een vervolgonderzoek uit naar de door de beide schoolbesturen gezamenlijk ingediende huisvestingsaanvraag om het onderwijs op twee locaties te concentreren. Het college zal zich maximaal inspannen voor goede huisvesting van de voorgezet onderwijs scholen in Steenwijk. Ook ondersteunen wij uiteraard waar nodig en mogelijk het proces om deze huisvestingssituatie te realiseren.' 

Op 4 april wordt in de gemeenteraad van Steenwijkerland deze fusie besproken.