Raad over hypermarkt: ‘Frans model’ is mogelijk, dertig winkeltjes niet’

Steenwijk – De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft zich dinsdagavond heel duidelijk uitgesproken over de hypermarkt.

De raad heeft unaniem een breed ondersteunde motie aangenomen die ‘nee’ zegt tegen een plan dat voorziet in verschillende winkeltjes van verschillende exploitanten.

‘Wij willen voorkomen dat initiatiefnemer Focus straks opnieuw komt met een plan dat andere bedoelingen heeft dan één hypermarkt door één exploitant. Hij heeft nu al tot twee keer toe een plan ingediend dat mogelijkheden biedt voor meerdere exploitanten die door middel van het  plaatsen van scheidingswanden hun eigen winkeltjes kunnen creëren’, zei Erik Hilbink (CDA). ‘Als er iemand komt die het op de Franse manier wil doen, dan past dat in het bestemmingsplan en respecteren we dat.’

Focus mag het plan opnieuw aanpassen

Initiatiefnemer Focus krijgt de kans om andermaal het plan aan te passen.  Focus dient het plan aan te passen binnen de kaders van de bestaande beheersverordening, anders hoeft de gemeente geen medewerking te verlenen. ‘En mocht na realisering van het Focus U Park toch in strijd met het bestemmingsplan worden gehandeld, wordt zeker handhavend opgetreden’, stelde wethouder Wim Brus.

'Motie is ondubbelzinnig signaal richting college'

Toch was deze toezegging niet genoeg: de raad wilde met deze motie ondubbelzinnig richting  college uitspreken absoluut geen constructie met dertig winkeltjes te willen. Wim Stapel (VVD): ‘Dat doet de middenstand in Steenwijk geweld aan. De ondernemers zitten op duidelijkheid te wachten’. Ook Jan Willem van Dalen (D66) liet zich in die trant uit: ‘Dit hele proces is ontwrichtend geweest voor de binnenstad’.

Gezamenlijk 

De gezamenlijke motie van CDA, Christen Unie, D66, CPB en VVD werd ondersteund door de PvdA, en na een korte schorsing, ook door BGL, hoewel Tiny Bijl bleef volhouden de motie overbodig te vinden.

De raad draagt het college in de motie op om, totdat is voorzien in een herzien planologisch regime, uitsluitend medewerking te verlenen aan bouwplannen die volledig voldoen aan de planologische uitgangspunten. Het gaat hier om uitgangspunten die zijn  verwoord in de beheerverordening.

Ook moet het college alles in het werk te stellen om detailhandel, anders dan rechtens toegestaan,  in dit gebied (Eeserwold), te voorkomen.