Fusie scholen Steenwijk en Wolvega komt stap dichterbij

Wolvega - Stichting SVO Wolvega/Steenwijk (RSG Tromp Meesters en Linde College) en stichting CVO Steenwijk (CSG Eekeringe) hebben groen licht gekregen voor een bestuurlijke fusie.

Op 12 april stemden alle medezeggenschapsraden en raden van toezicht in met dit voorgenomen besluit. Hiermee is de interne besluitvorming ten aanzien van de bestuurlijke fusie afgerond. Voordat de bestuurlijke fusie een feit kan zijn op 1 januari 2018, moet het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) dit besluit goedkeuren.

Scholen starten met de voorbereidingen

In afwachting daarvan starten de scholen met de voorbereidingen om op 1 januari 2018 één stichting te vormen. De scholen behouden vooralsnog elk hun eigen identiteit en profilering. Voor de organisaties gaat er een en ander veranderen; voor leerlingen, ouders en verzorgers in principe niets. Dat meldt bestuurder Ben Lubberdink namens Stichting SVO Wolvega/Steenwijk in een bericht aan de betrokken ouders.

Forse daling van aantal leerlingen

Tussen 2015 en 2025 is er sprake van een forse leerlingendaling van ruim 20% in de regio rondom Steenwijk en Wolvega. Dat heeft volgens Lubberdink grote gevolgen voor elke school individueel. ‘Door te fuseren kunnen we meer en beter samenwerken waardoor we de toekomst van het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland en Weststellingwerf veiligstellen.’

Breed onderwijsaanbod moet blijven

Door de bestuurlijke fusie moet ondermeer een breed en kwaliteitsrijk onderwijsaanbod worden behouden van praktijkonderwijs tot vwo. Vanaf 1 januari 2018 wordt in Steenwijk gewerkt aan de ontwikkeling en uitwerking van één scholengemeenschap met twee vestigingen. ‘We gaan onderzoeken of het haalbaar is om een ‘ondernemende school’ op één vestiging en een ‘onderzoekende school’ op een tweede vestiging te realiseren.’ De gemeente Steenwijkerland speelt een belangrijke rol als het gaat om de huisvesting.