Omgevingsvergunning voor Focus-U-Park blijft in stand

Steenwijk - De gemeente heeft op dinsdag 16 mei opnieuw een besluit genomen in de bezwaarzaak tegen de verleende omgevingsvergunning voor het Focus-U-Park. Alle bezwaren zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard.

Met dit besluit blijft de omgevingsvergunning voor het Focus-U-Park in stand.

Wethouder Wim Brus ’Het nieuwe collegebesluit was nodig naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 maart 2017. In deze uitspraak werd aangegeven dat het aangepaste bouwplan getoetst had moeten worden aan de Beheersverordening ‘Eeserwold’ en dat de voorgestelde invulling van de hypermarkt nog niet binnen deze beheersverordening paste. Naar aanleiding van de uitspraak heeft Focus Retail Development het plan voor de invulling/exploitatie van de hypermarkt aangepast.’.

Het college heeft op 16 mei 2017 besloten dat de verleende omgevingsvergunning van 26 februari 2013 voor het Focus-U-Park, met enkele administratieve aanpassingen in stand wordt gelaten. 

Uit de aangepaste tekeningen en de toelichting van Focus Retail Development blijkt dat er in het hypermarktgedeelte sprake is van een zeer grote supermarkt met één groot verkoopvloeroppervlak, één gezamenlijke (centrale) ingang, één open ruimte en één centraal kassasysteem waarbinnen de warenhuisartikelen worden opgenomen in het levensmiddelenassortiment.

Deze optelsom van factoren zorgt er voor dat de exploitatie van de hypermarkt slechts door één exploitant kan worden uitgevoerd. Daarnaast geeft Focus Retail Development in de toelichting expliciet aan dat de hypermarkt zal worden geëxploiteerd door één exploitant en dat er geen aparte winkels binnen de hypermarkt zullen ontstaan.

Wethouder Wim Brus ‘Wat betreft de bij punt 4 voorgestelde invulling van het hypermarktgedeelte hebben wij als college geconcludeerd dat dit past binnen de Beheersverordening ‘Eeserwold’. Met dit gegeven en omdat de invulling van de hypermarkt ook voldoet aan de andere wettelijke toetsingskaders, is sprake van een zogenaamde ‘gebonden beschikking’. Dit betekent dat wij alleen naar de wettelijke regels kunnen kijken en geen andere factoren of belangen kunnen betrekken bij de besluitvorming. Met ons besluit sluiten we aan op de motie van de gemeenteraad’.

Naast een hypermarkt zijn in het Focus-U-Park op basis van de verleende omgevingsvergunning nog meer activiteiten toegestaan, zoals bouwmarkten, tuincentra, horeca, cultuur, sport en recreatie etc. De hypermarkt is slechts één van de activiteiten binnen het Focus-U-Park.