Koloniën van Weldadigheid publiceren boek over grote ambitie

Regio - Onlangs is het boek verschenen dat de bijzondere tweehonderdjarige geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid beschrijft. Het is een verhaal van grootse ambities: armoede uitroeien, mensen een beter bestaan geven, arme grond bewerken.

De schaal waarop dit gebeurde was ongekend.

Dit boek over de wereldwijd unieke geschiedenis van de Koloniën is geschreven voor een breed publiek.

Totaaloverzicht zeven Koloniën van Weldadigheid

“De Koloniën van Weldadigheid – Een uitzonderlijk experiment” is het eerste boek dat een totaaloverzicht geeft van de zeven Koloniën in Nederland en België. Het is een verkorte Nederlandstalige versie van het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid dat in januari bij UNESCO in Parijs werd ingediend.

Via tekst en beeld maakt de lezer kennis met de gezamenlijke geschiedenis van de zeven Koloniën.

Het boek is onder andere te koop bij de volgende bezoekerscentra in Nederland en België: de Koloniehof in Frederiksoord, het Gevangenismuseum in Veenhuizen en het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas. Het boek wordt te koop aangeboden voor €7,90. Zie voor meer info: www.kolonienvanweldadigheid.eu.


Gerelateerd nieuws