Provincie moet samenwerking met Rendo voor glasvezel onderzoeken

Assen - Het provinciebestuur wil dat alle inwoners van Drenthe in 2019 kunnen beschikken over snel internet. Inmiddels zijn er ruim dertig initiatieven in diverse gemeenten gestart om dit doel te realiseren.

Helaas zijn deze soms te klein om de aanleg en exploitatie van glasvezel te realiseren. 

De fractie van het CDA in de provinciale Staten wil die initiatieven graag gerealiseerd zien en ook nieuwe initiatieven van de grond helpen tillen. Op 21 juni zijn daarom alle woordvoerders van de gemeentelijke CDA-fracties uitgenodigd om in gesprek te gaan over dit thema en na te gaan hoe in hun gemeente nieuwe initiatieven kunnen worden ontwikkeld en bestaande initiatieven kunnen worden ondersteund. Het breedbandplatform Verbind Drenthe kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Motie

Daarnaast zal de CDA-Statenfractie tijdens de Algemene Politieke beschouwingen op woensdag 7 juni mede een motie indienen waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd nog nadrukkelijker lokale initiatieven te ondersteunen en met (markt)partijen met expertise en ambitie, zoals Rendo, te onderzoeken op welke wijze dit het beste kan worden vorm gegeven.

De provincie Drenthe kan het niet alleen. Samenwerking is noodzakelijk tussen gemeenten, marktpartijen, platform breedband Verbind Drenthe, lokale initiatieven met veel vrijwilligers waarbij de provincie Drenthe wil faciliteren.