Aanleg van glasvezelnetwerk in Steenwijkerland wordt vastgelegd in convenant

Steenwijkerland - De samenwerking tussen Rendo en CIF voor de aanleg van glasvezel wordt in een convenant vastgelegd. Dat betekent van de samenwerking van de partijen nu definitief is.

Op 25 september wordt het convenant, in bijzijn van de wethouders, ambtenaren van de 5 gemeenten en BBNoW bestuur, tussen 16.00 uur en 17.00 uur ondertekend.

Verder met inventariseren

'Met deze handtekening is de samenwerking tussen alle partijen definitief bekrachtigd en kunnen wij verder met de voorbereidingen voor de vraagbundeling', aldus Hannie van der Nat en Edwin Hoving, afgevaardigden Steenwijkerland in de Stichting BBNoW.

In de nieuwsbrief Breedband Steenwijkerland Augustus 2017 worden de bewoners van het buitengebied in Steenwijkerland van deze nieuwe ontwikkelingen over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van o.a. Steenwijkerland op de hoogte gesteld. 'Uw en ons geduld en lang wachten op goed nieuws is eindelijk beloond.'

De zogeheten vraagbundeling (inventarisatie) gaat om het verkrijgen van getekende contracten voor glasvezel. Als tenminste 50% van de betrokken adressen zich hiervoor aanmelden gaat de aanleg door.

'Aan het einde van dit jaar weten wij het definitief'

De vraagbundeling start in oktober en neemt ongeveer 10 weken in beslag. Van der Nat en Hoving: 'Aan het einde van dit jaar weten wij dan definitief of de benodigde 50% is behaald. Als de minimale eis van 50% is behaald worden verdere voorbereidingen getroffen voor de glasvezelaanleg'.

'Nu de start van de vraagbundeling dichterbij komt, is het van cruciaal belang dat voldoende ambassadeurs in zijn/haar gebied medebewoners enthousiast maken om het contract te tekenen, informatie aan hen te verstrekken en zich sterk maken voor het behalen van de benodigde 50%.  Als de 50% niet gehaald wordt, is al het werk voor niets geweest en zal er geen nieuwe kans voorbij komen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Met elkaar moeten wij ons sterk maken om dit glasvezelproject tot een goed einde te laten komen.'

Mensen die zich hiervoor wil inzetten, kunnen zich melden bij Hannie van der Nat of Edwin Hoving via chrishannie@planet.nl .

Snel internetten in zicht

In mei bereikten Rendo en het Communicatie Infrastructuur Fond CIF overeenstemming over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Noordwest-Overijssel. Daarmee kwam snel internetten nu ook in zicht voor de 'Kop'. In alle andere delen van Overijssel is al glasvezel aangelegd, of wordt een begin gemaakt daarmee. 

Rendo wil zesduizend adressen in het buitengebied van de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst en een gedeelte van Zwolle en Kampen op het bestaande glasvezelnetwerk in Overijssel aansluiten.

Rendo, gevestigd in Meppel, beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnetwerk in de regio. Rendo is al betrokken bij glasvezelprojecten in Drenthe. CIF is een beleggingsfonds in telecommunicatie-infrastructuren.

www.glasvezelbuitenaf.nl