‘Luchtruim niet geschikt voor uitbreiding Lelystad Airport'

Lelystad - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaf in 2009 een negatief advies over Lelystad Airport. Dat blijkt uit een rapport dat tv-programma Zembla in handen heeft gekregen. Zembla wijdt er op 4 oktober een uitzending aan.

Om in de Flevopolder 35.000 vliegbewegingen of meer mogelijk te maken is een herindeling van het luchtruim nodig. Het beschikbare luchtruim is volgens LVNL te klein om luchtverkeer van en naar Lelystad in de toekomst onbelemmerd, punctueel en betrouwbaar af te kunnen handelen. Dat blijkt uit een rapport  dat niet eerder openbaar gemaakt is. 

Het rapport is niet op internet te vinden, en staat ook niet op de website van de Alderstafel Lelystad, de opdrachtgever van het rapport. Daardoor is het rapport niet toegankelijk voor belanghebbenden zoals omwonenden.

Johan Weggeman, Secretaris van de Alderstafel Lelystad, zegt dat het rapport niet is gepubliceerd, omdat het rapport de aanleiding is geweest voor vervolgstudies die de gesignaleerde knelpunten hebben opgepakt en die tot nieuwe inzichten en stappen hebben geleid. De conclusie van het LVNL rapport, dat indringende maatregelen nodig zijn en dat het luchtruim herzien moet worden, is meegenomen in alle adviezen van de Alderstafel en dit heeft geleid tot de Luchtruimvisie van het kabinet in 2014.

Lelystad Airport moet korte en middellange vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. Die gaat zich richten op intercontinentale vluchten en overstappers. Vanaf 2018 zou Lelystad 2000 vluchten verwerken. Dat aantal zou na vijf jaar 10.000 zijn, met in totaal 45.000 vluchten per jaar en 6,7 miljoen passagiers in 2043.

Om zoveel mogelijk vrij te blijven van de Schipholverkeersstromen zullen naderende en vertrekkende vluchten uit Lelystad lang op een lage hoogte moet opereren. Tegen dat lang op lagere hoogte vliegen, is op dit moment veel verzet van bewoners uit onder meer Overijssel.

Zembla besteedt op 4 oktober 2017, om 21.15 Nederland 2, meer aandacht aan het luchtvaartbeleid in Nederland en aan Lelystad Airport.