Team Hogewal in actie voor Vikings voor Spieren

Steenwijk - In 2011 kwam Justin als 1-jarig jongetje binnen als patiënt bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Hogewal, en in 2017 verwelkomden zij de 3-jarige Noud in de praktijk. Wat deze jongetjes verbindt is de spierziekte Duchenne.

Justin is inmiddels alweer 7 jaar en boegbeeld van stichting Vikings voor Spieren. Deze stichting ondersteunt kinderen met spierziekten zoals Justin en Noud door financiële steun en uitdagende activiteiten. 

Inmiddels komt Noud al enige tijd bij Hogewal bij kinderfysiotherapeut Anne Lotte Westenbrink. Zij bracht de ouders van Noud in contact met de Vikings voor Spieren. De stichting zamelt onder andere door deelname aan Obstacle Runs geld in.

Fysio- en Manueel Therapeut Tony Degenkamp nam vorig jaar ook al deel aan de Strong Viking Family Run samen met Vikings voor Spieren en werd hierdoor geïnspireerd om het dit jaar met Praktijk Hogewal grootser aan te pakken. Er werd vanuit de praktijk een team gevormd van 15 deelnemers, waaronder een aantal kinderen, die gezamenlijk de strijd aangingen met de obstakels van de Strong Viking Family Run. Zij liepen natuurlijk voor Justin en Noud.

Onder aanmoedigingen van Noud en samen met Justin en de rest van het team van Vikings voor Spieren werd het zondag 10 september een geweldige dag in Wijchen. De deelnemers van Team Hogewal hebben zich laten sponsoren, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen als Justin en Noud. Tony Degenkamp reikte donderdag namens Team Hogewal de cheque van 500 euro uit aan Justin. Samen met André Kasel, initiatiefnemer van de stichting, nam Justin de cheque in ontvangst.