Scholieren bezoeken voorstelling over pesten

Steenwijk - Van 18 tot en met 22 september is het de Week tegen het pesten. Stichting Jeugd en Gezin biedt daarom alle tweedeklassers van het voorgezet onderwijs in Steenwijk de gelegenheid om de pestvoorstelling Like Me te bezoeken in De Meenthe.

De stichting werkt daarbij samen met CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters. Afdelingsleider Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van RSG Tromp Meesters Johannes Wouda zegt: ‘Een anti-pestweek is mooi, maar besteed ook alle andere dagen aandacht aan pesten.’


Volgens Wouda is pesten een veel voorkomend probleem op scholen. ‘De gevolgen zijn bekend. Natuurlijk wil de school voorkomen dat er gepest wordt.’ Eén hulpmiddel daarbij is de Week tegen het pesten. Op de VSO aan de Stationsstraat is het doel hiervan om meer bewustwording bij leerlingen te creëren. De teamleider VSO benadrukt dat de school niet alleen tijdens de Week tegen het pesten stilstaat bij het pesten. ‘Elke dag willen we daar aandacht aan besteden en dat begint al op de eerste schooldag.’

Anti-pest beleid

Hij legt uit dat de leraren meteen duidelijk maken hoe we met elkaar omgaan en welke gedragsregels er gelden. Als voorbeeld noemt Wouda: ‘We respecteren elkaar en schelden niet.’ Verder voert de school een anti-pest beleid en meet het twee keer per jaar de veiligheidsbeleving van de leerlingen met behulp van een vragenlijst die ze de pestthermometer noemt. Leerlingen kunnen met vragen over pesten altijd terecht bij een vast aanspreekpunt; de zorgcoördinator van de school. Bovendien wordt de leerlingenraad bij het onderwerp betrokken. ‘Samen bespreken we de regels en scherpen die aan.’ Als de leerlingen door de gangen van de school lopen, worden ze er dagelijks aan herinnerd. Zo zie je in de gang waar Wouda zijn kantoor heeft een ingelijste fotolijst hangen met de basisregels over respect voor elkaar waaraan elke leerling zich moet houden.

Vijfsporenaanpak

RSG Tromp Meesters erkent dat pesten een complex probleem is. Je kunt het volgens Wouda niet afdoen door slechts de pester te bestraffen. Hij vindt het belangrijk dat de school er bovenop zit en het pesten bespreekbaar maakt. ‘Leer pubers dat pesten een universeel sociaal probleem is. Het is een soort van overlevingsstrategie, waarbij groepsdruk een belangrijke rol speelt.’
Wouda wil de pester niet in het profiel van de dader en de gepeste in dat van slachtoffer stoppen. ‘Een pester moet leren inzien welke gevolgen het pesten heeft, zodat hij empathie krijgt voor degene die hij pest. Een gepeste wil je leren van zich af te bijten en hulp te vragen.’ Eigenlijk zou hij iedere leerling een sociale vaardigheidstraining willen geven.

Rol van de school

De school besteedt veel aandacht aan het vergroten van sociale vaardigheden en start dit jaar met de methode TOPs. Afgelopen schooljaar hebben een aantal meiden de training Girls-Talk gevolgd, die is gericht op het vergroten van emotionele en seksuele weerbaarheid. Dat was een groot succes, volgens Wouda.
Daarnaast is de school in gesprek met de gemeente Steenwijkerland over een sportprogramma met bijvoorbeeld budo, waarbij leerlingen leren op een andere manier boosheid te uiten en grenzen te ervaren. Omstanders, meelopers, ouders en leraren spelen ook een belangrijke rol in de vijfsporenaanpak die de school voorstaat. Wat de rol van de school betreft zegt Wouda: ‘Een leerling zal pas hulp vragen als de school er wat mee doet.’ De basis is daarom volgens hem het creëren van een veilig schoolklimaat, waarin gelukkige leerlingen optimale schoolresultaten kunnen behalen.

Like Me

In de periode van 19 september tot 6 oktober gaan alle tweedeklassers van het Steenwijkse voortgezet onderwijs naar de theatervoorstelling Like Me. Theatergroep Playback geeft daarin weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media. Voor ouders is er op 27 september en 3 oktober een interactieve ouderavond. De theatergroep geeft dan inzicht in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij te horen.
 Aanmelden kan bij Annemarie Dam, a.dam@zorggroep-onl.nl