IGSD krijgt 8 ton voor bedrijfsvoering

Steenwijk - Wethouder Oene Akkerman haalde gisteravond zichtbaar opgelucht adem. Een krappe meerderheid van de raad gaf groen licht voor de door de IGSD gevraagde acht ton extra voor de bedrijfsvoering in 2018.

Een aantal raadsleden wilde niet verder gaan dan zes ton, omdat hiervoor nog een vage onderbouwing kon worden gegeven, Bij die andere twee ton was dat niet het geval.

De IGSD is sinds twee jaar bezig met een plan van aanpak, om 200 mensen extra uit de bijstand te begeleiden naar regulier betaald werk. Daarin is de organisatie tot op heden maar deels geslaagd. De tijd om de IGSD eens goed door te lichten, een wens van de raad, bleek te kort. Daarom werd volstaan met twee quick scans, waarbij slechts een klein deel van de organisatie onder de loep kon worden genomen. Op basis daarvan leek zes ton extra aardig te onderbouwen, maar dat is nog geen acht ton. Omgerekend komt deze twee ton neer op op 3,6 FTE. Wethouder Oene Akkerman probeerde de raadsleden te overtuigen dat het goed was om die twee ton extra ook te geven. Dat lukte, zo bleek bij de stemming zo ongeveer met de hakken over de sloot.

Heldere cijfers

De wethouder stelde ook heldere cijfers in het vooruitzicht. ‘Want binnenkort wordt er immers een benchmark gehouden.’ De wethouder heeft recentelijk een dagje meegedraaid bij de IGSD. ‘De laatste tijd leveren ze goede prestaties. Ik heb die dag ook ervaren dat er gemotiveerde mensen werken. Die tobben met het feit dat er zo weinig respect is voor wat ze doen.’ Als er zes ton was toegekend in plaats van de gewenste acht ton, was er volgens Akkerman meteen weer een nieuw probleem. ‘Dan moet de nieuwe directeur de begroting voor volgend jaar aanpassen, met alle gevolgen van dien. Zo kweek je geen gemotiveerde mensen.’
De VVD kwam met een alternatief banenplan. Ze wilde wel acht ton uittrekken, maar het geld zou dan naar de businessclub moeten gaan. ‘We weten als VVD zeker dat de businessclub in staat is om voor dat bedrag in ieder geval vijftig mensen aan het werk te helpen. Nog eens acht ton in de organisatie van de IGSD steken heeft naar onze mening geen zin. De mensen die het betreft moeten uit de bijstand en een baan krijgen. Dat is waar het om gaat.’ De VVD politica merkte nog op dat de gerealiseerde uitstroom van cliënten van de IGSD vooral te maken heeft met natuurlijke uitstroom. ‘Dat is in zestig procent van de uitstroom het geval, denk daarbij aan huwelijk, overlijden, verhuizen, enzovoort.’

Niet structureel

Het amendement van de VVD werd in stemming gebracht, maar alleen gesteund door de eigen raadsleden. De raad is niet van plan om structureel met extra geld te komen voor de IGSD. De te houden benchmark moet raad en college een goed financieel doorkijkje geven voor de jaren na 2018.