Gemeentelijke woonlasten dalen gemiddeld ruim 3%

Steenwijk - De gemeentelijke woonlasten dalen als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt volgend jaar met gemiddeld ruim 3 procent.

De woonlasten bestaan uit de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

Alle onroerende zaken zijn voor komend jaar weer voorzien van een nieuwe WOZ-waarde. Ten opzichte van dit jaar stijgen woningen in de gemeente Steenwijkerland gemiddeld met ruim 5% in waarde. Niet-woningen zijn gemiddeld met bijna 2% in waarde gestegen.

‘Hoewel ten opzichte van 2017 woningen en niet-woningen in waarde stijgen, dalen desondanks in de meeste gevallen de gemeentelijke woonlasten’, aldus wethouder Wim Brus. 

De wethouder geeft een voorbeeld: 'Een eigenaar en bewoner van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 betaalde in 2017 gemiddeld € 638,71 aan gemeentelijke woonlasten. In 2018 gaat de WOZ-waarde van deze woning op basis van de gemiddelde waardestijging naar € 210.000. De te betalen gemeentelijke woonlasten dalen echter naar € 618,08. Een verschil van -3,2%. Daarbij moet ik wel opmerken dat als de WOZ-waarde van een woning meer of minder dan gemiddeld stijgt of zelfs daalt, de woonlasten zich ook anders ontwikkelen.'

Het college heeft een voorstel aan de raad gedaan om de belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen. Het voorstel wordt in de raadsvergadering van 19 december behandeld.