Bats zoekt naar kansen en beweging: 'Reuring wat mij betreft!'

Steenwijk - ‘Denk niet in grenzen, denk niet in hokjes, denk zonder beperkingen. Blijf dromen en zie kansen, want die liggen in deze gemeente en regio voor het oprapen.’

Dat zei burgemeester Rob Bats dinsdagmiddag tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van 14 organisaties. Honderden mensen kwamen af op deze gelegenheid in De Meenthe om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, te luisteren naar de speech van Bats en te genieten van een proeverij van allerlei lekkers verzorgd door verschillende restaurants uit Steenwijkerland.

'Iedereen moet volwaardig meedoen'

Bats benadrukte dat er ook Steenwijkerlanders zijn die beperkt wordt door grenzen, bijvoorbeeld financiële, of sociale. ‘En dat kan een behoorlijke belemmering betekenen in het dagelijkse leven. Deze mensen, zeker ook de kinderen, hebben onze hulp nodig. Armoede en ongelijke kansen zijn wat mij betreft grote knelpunten in onze beschaving en samenleving. Mijn droom is dat iedereen volwaardig mee mag doen.’

Gelijke kansen

Hij noemde Tinten/De Kop en De Kringloopwinkel als voorbeelden van maatschappelijke organisaties en bedrijven die oog hebben voor die gedachte van gelijke kansen voor iedereen.’

Ook noemde hij de Meet & Match bij Agrifac op 9 maart: een maatschappelijke beursvloer voor bedrijven, organisaties en vrijwilligersverenigingen om elkaar te ontmoeten voor uitruil van goederen en diensten. ‘Ook onze ondernemers zijn hier dus volop mee bezig. Naast de economische kansen zijn ook zij zeker op zoek naar sociale kansen.’

Steenwijkerland als trekker 

Bats ziet Steenwijkerland als markante trekker van initiatieven op economisch, toeristisch en recreatief niveau. ‘Als hotspot in alle opzichten en als middelpunt van economie, toerisme en onderwijs. Blij met de eigenheid en zelfstandigheid, maar wel altijd zoekend naar verbinding met de buren in een prachtige en krachtige regio.’

Hij noemde belangrijke trajecten, zoals het G1000 experiment om de eigen inwoners te laten bepalen welke duurzaamheidskoers ze willen varen, de zoektocht in het sociaal domein of het participatiedossier om mensen nog beter aan een rechtvaardiger en menswaardiger plaats in de samenleving te helpen.

Op zoek naar nieuwe bedrijven

Wat burgemeester Bats betreft is het tijd om ook weer op zoek te gaan naar nieuwe bedrijven. ‘Niet alleen high tech, maar ook productiebedrijven waar iedereen een plaats kan vinden. Niet alleen bedrijven die zich alleen richten op hoger opgeleid personeel; iedereen heeft recht op werk en waardering, hoog of laag opgeleid. Dus laten we niet alleen de pretenties hebben dat de maat een HBO of Universitaire opleiding is.’

Laaggeletterdheid

Hij noemde het probleem van laaggeletterdheid in deze regio. ‘U schrikt misschien van het getal maar hier in onze gemeente is sprake van 13% laaggeletterdheid. En ook of juíst deze mensen verdienen een kans.’

Culturele uitdagingen

Ook voor de culturele uitdagingen wordt het een spannend jaar, aldus Bats. Krijgen we deze zomer met onze partnergemeenten over de provinciegrenzen heen de fel begeerde Unesco-titel voor de Koloniën van Weldadigheid?

Een mooie uitdaging om de regio rond Willemsoord te positioneren als 3-landen punt van Friesland, Overijssel en Drenthe. Een soort Vaals maar dan anders!’

Lelystad Airport

Ook ging Bats in op alle commotie rond Lelystad Airport. ‘Wat mij betreft hebben we bestuurlijk de juiste koers gevlogen. Onze inzet voor Lelystad Airport was en is niet dat de luchthaven niet zou mogen worden uitgebreid. Maar wel dat we de kernwaarden natuur, rust en ruimte voor onze gemeente niet uit het oog zouden verliezen. Onze koers was helder en zonder franje; we gaan voor de belangen van onze inwoners en als daar rekening mee wordt gehouden mag iedereen over alle grenzen heen vliegen, maar vooralsnog is the sky boven onze gemeente the limit!’

Militairen

Een speciaal woord van welkom was er voor Majoor Martijn Lammers namens de 43e Brigade in Havelte. ‘Hij vertegenwoordigt de militairen uit onze gemeente die er doelbewust voor kiezen om de wereld te helpen ook al lopen ze risico’s en kunnen ze hun partner en kinderen mogelijk voor langere tijd niet zien. Zoals de missie naar Litouwen.’

Thema ‘zonder grenzen’

Afgelopen jaar heeft Bats ingezet op het fenomeen ‘trots’. ‘Een woord dat ik redelijk vaak heb gebruikt, maar ook vaak heb terug gehoord, onder andere door onze super actieve ondernemers. Omdat trots een plek verworven heeft hoop ik dat we dit jaar kunnen inzetten op het thema ‘zonder grenzen’.

'Ik geloof in inspirerend leiderschap'

Bats gelooft in inspirerend leiderschap, het voorbeeld geven en voorop lopen. ‘De tijd van volgzame bescheidenheid is echt voorbij. Zoeken naar kansen en beweging, reuring wat mij betreft. We gaan er een grenzeloos 2018 van maken!’

Generaal van den Bosch

Het sluitstuk van het officiële gedeelte was een voordracht van Generaal van den Bosch (acteur Dragan Bakema), die het publiek meenam in een kleine tijdreis over de bijzondere geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. 'Als de nominatie dit jaar wordt omgezet in de Unesco status is dat een kroon op al het werk dat verricht is. Een extra reden om trots te zijn op dit gebied.' Bakema vertelde dat de productie 'Het Pauperparadijs' zo succesvol is dat deze nu zelfs gaat verhuizen naar Carré in Amsterdam.