GroenLinks Steenwijkerland kiest voor energiemakelaar

Steenwijk - GroenLinks wil in Steenwijkerland een energiemakelaar aanstellen.

Die keuze is, samen met een proef voor het basisinkomen, het opvallendste onderwerp in het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Energieneutraal

‘We weten allemaal dat we te veel fossiele brandstof verbruiken en daarmee het klimaat schade berokkenen,’ aldus Fred van der Ende, een van de drie lijsttrekkers van GroenLinks in Steenwijkerland. ‘Er wordt al jaren geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen en steeds meer bedrijven en burgers haken aan bij het idee om zuinig om te gaan met fossiele brandstoffen. Ook zelf duurzaam energie opwekken wint aan populariteit.’

‘De gemeente moet dit volop stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door subsidies op woningisolatie en door energieneutraal te bouwen. Door het aanstellen van een gemeentelijke energiemakelaar kun je bovendien de energiebehoefte van bedrijven en burgers beter aan elkaar koppelen,’ zegt Van der Ende.

Basisinkomen

Op het gebied van zorg en sociale voorzieningen is Aletta Makken de lijsttrekker van GroenLinks. ‘Als gevolg van de bezuinigingen zijn veel burgers tussen wal en schip terechtgekomen,’ stelt Makken. ‘Denk aan werkelozen en kleine zelfstandigen met financiële problemen, kwetsbare jongeren of jongeren met psychische problemen en andere mensen die hulp nodig hebben. Het sociaal beleid moet daarom toegankelijker worden.’

‘GroenLinks wil bovendien een experiment met het basisinkomen starten,’ aldus Makken. ‘Dit inkomen zonder verdere voorwaarden of verplichtingen leidt tot besparing op de gemeentelijke sociale dienst en geeft burgers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld te starten met een bedrijf of zinvol vrijwilligerswerk te verrichten.’

Leefbaarheid

De derde lijsttrekker van GroenLinks, Ronald van Vlijmen, bekommert zich onder meer over het bouw- en woonbeleid. ‘Steenwijkerland kent een groot aantal kleine en middelgrote dorpskernen waar de afgelopen decennia al veel faciliteiten zijn verdwenen. Denk aan de sluiting van basisscholen, de winkels die zijn verdwenen en de beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De leefbaarheid komt daarmee onder druk te staan en daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente.
In de binnenstad zou leegstand tegengegaan kunnen worden door hier de woonfunctie te versterken. Daarom zijn wij ook zeker niet voor de komst van een hypermarkt op de Eeserwold.’

https://steenwijkerland.groenlinks.nl