CPB Steenwijkerland wil geen extra beperkingen voor de landbouw

Belt-Schutsloot – Tijdens de ledenvergadering in Het Otterswold in Belt-Schutsloot heeft CPB Steenwijkerland de kandidaten gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen en is de kieslijst door de ledenvergadering vastgesteld.

Een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma is: geen extra beperkingen voor de landbouw en aandacht voor de kwetsbare positie van riettelers. Behoud van bestaande natuur, geen aanleg van nieuwe natuur.

Naast de huidige fractie zijn er ook een groot aantal namen nieuw op de lijst. Na Klaas Naberman, Piet Rook en Ronnie Lassche is Jacqueline Willemsen-Post de eerste vrouw als lijsttrekker in het 45-jarig bestaan. Jacqueline maakt sinds 2001 deel uit van de gemeenteraad en heeft ruime ervaring. Verder valt op dat er veel jongeren op de lijst staan.

Leus

De leus van de CPB is ‘Samen kunnen we meer’, om te benadrukken dat participatie een belangrijk thema is voor de partij.

Speerpunten

Speerpunten voor 2018-2022 van de CPB zijn:

Ruim baan en financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven.

Geen extra beperkingen voor de landbouw en aandacht voor de kwetsbare positie van riettelers. Behoud van bestaande natuur, geen aanleg van nieuwe natuur. Recreatie en toerisme zijn van groot economisch belang.

Aantrekken van nieuwe bedrijven door een aantrekkelijk vestigingsklimaat en snelle procedures.

Optimale dienstverlening aan de inwoners, onder andere door filialen in diverse kernen of een mobiel kantoor.

Woningbouw op maat voor jong en oud in alle kernen. Welstandstoezicht afschaffen waar mogelijk. Steun voor de zwakkeren in de samenleving.

Verdere privatisering van sportaccommodaties. Dit op vrijwillige basis en in goed overleg met de betreffende vereniging.

Oog blijven houden voor de eigenheid en identiteit van de verschillende kernen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. jeugdketen, oudejaarshuisjes, Lambertusmarkt en Dicky Woodstock. Stimuleren van culturele activiteiten zoals: Kopje Cultuur, de corso’s, gondelvaarten, Koloniën van Weldadigheid enz.

Lijst

  1           Jacqueline Willemsen-Post         Vollenhove

  2           Ronnie Lassche                                Sint Jansklooster

  3           Ludwig Lassche                                Blokzijl

  4           Gidion Hoorn                                    Wanneperveen

  5           Tilko Gernaat                                    Steenwijk

  6           Luuk Bos                                             Vollenhove

  7           Rik Hogeterp                                     Oldemarkt

  8           Jack Doeven                                      Blokzijl

  9           Kasper de Jonge                              Belt-Schutsloot

10           Eddy Winter                                      Vollenhove

11           Malissa Spans-Witte                      Sint Jansklooster

12           Menno Mollema                             Steenwijk

13           Arno Vos                                             Vollenhove

14           Karlo Naberman                              Sint Jansklooster

15           Ineke Slot-Westenbrink                Wanneperveen

16           Rik van de Belt                                  Belt-Schutsloot

17           Janneke Knobbe-Naberman       Sint Jansklooster

18           Peter Spans                                       Vollenhove

19           Jolanda Lassche-Mondria             Sint Jansklooster

20           Karin Hakvoort-Wouters              Blankenham

21           Luut van Dalen                                 Sint Jansklooster

22           Wilma Rook                                       Vollenhove

23           Steven de Jonge                              Blokzijl

24           Karla Koelma                                     Blankenham

25           Hiske van Driel                                  Vollenhove

26           Freddy ten Wolde                           Belt-Schutsloot

27           Richard van Benthem                    Sint Jansklooster

28           Trijntje Halfmouw                          Belt-Schutsloot

29           Jaap Heetebrij                                  Sint Jansklooster

30           Wilma van Benthem                      Vollenhove

31           Egbert Lassche                                 Sint Jansklooster

32           Joop Ouderling                                 Vollenhove

33           Geuje Rook                                       Sint Jansklooster

34           Aalt de Jonge                                    Belt-Schutsloot

35           Evert Drogt                                        Sint Jansklooster

36           Jan Hoefman                                    Oldemarkt