BGL wil spreekuur voor inwoners Steenwijkerland

Steenwijk - Als het aan BuitenGewoon Leefbaar ligt komt er een “spreekuur” voor de inwoners van Steenwijkerland, om met alle fracties van de politieke partijen tegelijk in gesprek te gaan over onderwerpen die ze van belang vinden en waar ze veel verstand van hebben.

Momenteel bestaat er de mogelijkheid voor inwoners om voorafgaand aan een politieke markt of raadsvergadering een aanvraag te doen om 5 minuten te mogen inspreken. Het onderwerp mag de inspreker zelf bepalen. De ervaring leert dat het vaak is gekoppeld aan de agenda van de vergadering. Een andere mogelijkheid is om als inwoner bij de verschillende politieke partijen op bezoek te gaan en daar het verhaal te vertellen. Dat houdt in dat ze meerdere keren hun verhaal moeten doen bij alle politieke partijen die Steenwijkerland rijk is.

Verhaal maar één keer vertellen

Voor het door BGL voorgestelde spreekuur zijn de inwoners vrij om een eigen onderwerp aan te dragen en ze krijgen meer tijd om hun verhaal te doen. Een bijkomend voordeel is volgens BGL is dat ze het verhaal maar één keer hoeven te vertellen en gebruik kunnen maken van moderne presentatietechnieken. De raadsleden
en het aanwezige publiek krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Mocht er daarna nog behoefte zijn om verder van gedachten te wisselen met één of meerdere politieke partijen, dan blijft die mogelijkheid uiteraard bestaan.

Drempel naar gemeentehuis verlagen

BGL is van mening dat door het instellen van een dergelijk spreekuur de drempel naar het gemeentehuis wordt verlaagd en gaat de mogelijkheden en haalbaarheid van het inrichten van het spreekuur onderzoeken. BGL wil het voor de inwoners van Steenwijkerland zo eenvoudig mogelijk maken om hun mening over onderwerpen die zij van belang vinden aan de politieke partijen te laten horen. Daarmee stellen wij de inwoners in staat om een discussie op gang te brengen, welke kan doorwerken in raadsbesluiten.