Onrust over de Veldkei

Havelte - In Havelte is onrust over de plannen voor de Veldkei. Stichting Vrienden van de Veldkei praatte zaterdag de partij DSSW-SW bij over de ontwikkelingen rondom het ontmoetingscentrum.

DSSW-SW deelt deze zorg en liet zich informeren en rondleiden door de accommodatie.

Nadat een renovatieplan van de Veldkei was goedgekeurd presenteerden Zorgcollectief Zuid-west Drenthe (ZZWD), Stichting Welzijn Mensenwerk en de gemeente Westerveld eind vorig jaar alsnog een plan voor nieuwbouw van dorpshuisaccommodatie. In dit plan wordt accommodatie gebouwd bij de zorgappartementen op het terrein van de voormalige Molenhof. In februari wordt de laatste hand gelegd aan het programma van eisen, waarna hierover een beslissing wordt voorbereid.

Het nieuwe plan kwam vorig jaar onverwacht voor Stichting Vrienden van de Veldkei. Het idee erachter is dat de nieuwe dorpshuisaccommodatie ook gebruikt kan worden als gemeenschapsruimte bij de zorgappartementen. De renovatie van de Veldkei gaat in dat geval niet door. Twee jaar geleden is renovatie door een bouwcommissie voor De Veldkei becijferd op 750.000 euro. In die periode was er nog wat onzekerheid over bestaande huurders.

Ton Blaauw van de vriendenstichting: "We weten dat de huidige exploitatie goed is en ook dat álle huurders willen blijven. De bibliotheek, de dagopvang van Van Boeijen en de tandarts zien hun toekomst in de Veldkei. Bovendien is er een nieuwe huurder om de verkleining van de bibliotheek in te vullen." Wat hen betreft is het niet moeilijk: "De Veldkei kan na een opknapbeurt weer vele jaren vooruit."

In het programma van eisen worden de gebruikerswensen in beeld gebracht. Ook de vriendenstichting is bij dit onderzoek betrokken. Zij betwijfelen of alle huidige activiteiten bij de zorgappartementen terecht kunnen. Ook is dan onduidelijk wat de toekomst is van de commerciële huurders, die nu een bijdrage leveren aan de exploitatie van de Veldkei. Gepkes en Blaauw vinden bovendien dat drukbezochte en muzikale activiteiten tot laat op de avond niet passen bij bewoners van zorgappartementen. Evert Gepkes: "Het kan niet anders of dat geeft overlast. De Veldkei is doordeweeks nog tot laat geopend. Toch vinden wij de vraag vanuit de zorg wel terecht om ontmoetingsruimte te maken voor bewoners, maar dat zou los moeten staan van de renovatie van de Veldkei.”

De vriendenstichting heeft het idee dat renovatie van de Veldkei ook is wat een meerderheid van het dorp wenst. Zij zouden graag willen weten of dit draagvlak er inderdaad is in Havelte. Evert Gepkes: "Wij denken dat inwoners niet veel zien in de samenvoeging van dorpshuisfunctie met zorg. De Veldkei biedt onderdak aan heel veel gebruikers en het is maar de vraag of dat bij de zorgappartementen past. Om dat zeker te weten zouden wij graag een peiling willen van de mening van het dorp, bijvoorbeeld met een enquête."