RENDO gaat de strijd aan

Diever - In Westerveld wordt al enkele jaren gesproken over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente. Vooral daar levert het ontbreken van snel internet een probleem op.

Stichting Westerveld op Glas is al jaren druk bezig om snel internet in de ‘witte gebieden’ te realiseren. Net nu het er op lijkt dat voor dat initiatief de schop de grond in kan, heeft RENDO bekendgemaakt aan de slag te gaan met RENDO BUITENAF, het snelle internetalternatief van de netwerkbeheerder. Opmerkelijk is dat in het najaar van 2017 WOG en RENDO nog met elkaar aan tafel zaten en spraken over de gezamenlijke aanleg van snel internet. Uiteindelijk koos WOG er voor om zelfstandig verder te gaan.

Pas op de plaats

Uit respect voor het bewonersinitiatief zegt RENDO BUITENAF toen even een pas op de plaats te hebben gemaakt. 'Maar de tijd schrijdt voort en als er in een recreatieve gemeente als Westerveld in 2018 nog een schep in de grond moet, dan moeten nu toch concreet stappen worden gezet’, zo laat de netwerkbeheerder weten.

RENDO bereidt een vraagbundeling voor, waarbij in ieder geval alle zogenaamde witte adressen in Westerveld in het tweede kwartaal van 2018 een aanbod wordt gedaan. Bij 50% deelname geldt, dat nog dit jaar wordt gestart met de aanleg.